Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Quan xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Thứ 6, 26.05.2023 | 14:34:24
1,100 lượt xem

Những năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Văn Quan đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang huyện ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Hằng năm, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” theo 5 tiêu chí, gồm: vững mạnh về chính trị; tổ chức biên chế đúng quy định, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện giỏi; xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; bảo đảm hậu cần, tài chính, chăm lo đời sống bộ đội; bảo đảm kỹ thuật.

Dân quân tự vệ huyện Văn Quan tham gia vận chuyển vật liệu xây dựng đường giao thông nông thôn

Thượng tá Hoàng Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện, Chính trị viên Ban CHQS huyện Văn Quan cho biết: Xác định xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là cơ hội để nâng lên một bước chất lượng toàn diện các mặt công tác, hằng năm, đơn vị ra nghị quyết chuyên đề, xây dựng kế hoạch về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nền nếp chính quy, quản lý luật kỷ luật. Đồng thời, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ, là khâu đột phá để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Theo đó, từ năm 2022 đến nay, các cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chú trọng tổ chức học tập các chuyên đề: Tăng cường biện pháp phòng, chống vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong quân đội hiện nay; nâng cao nhận thức của quân nhân về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; xây dựng tình đồng chí, đồng đội theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác giáo dục, quản lý bộ đội, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trong lực lượng vũ trang Quân khu 1… Đồng chí Hoàng Kim Tiền, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan cho biết: Đơn vị chú trọng nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch… góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Cùng với đó, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của cấp trên, chú trọng củng cố cơ sở vật chất, mô hình học cụ, hệ thống bia, bảng bảo đảm cho công tác huấn luyện, nâng cao chất lượng huấn luyện các nội dung. Năm 2022, kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, lực lượng bộ đội thường trực 100% đạt khá, giỏi; lực lượng dân quân tự vệ 100% đơn vị đạt yêu cầu, có trên 80% đơn vị đạt khá, giỏi.

Bên cạnh đó, đơn vị nêu cao ý thức tự lực, tự cường trong việc tăng gia, chăn nuôi, đẩy mạnh tăng gia sản xuất có chiều sâu, bền vững, hiệu quả. Nổi bật, đơn vị xây dựng có hiệu quả mô hình “khu tăng gia tập trung” với hệ thống chuồng, trại chăn nuôi đủ tiêu chuẩn, cung cấp đủ 100% rau xanh hằng ngày, đơn vị duy trì thường xuyên đàn gà trên 150 con, đàn vịt trên 40 con, đàn bồ câu trên 30 đôi, đàn lợn từ 10 – 20 con; đàn dê từ 15 con và 2 ô cá lồng. Ngoài ra, đơn vị tăng cường các biện pháp vệ sinh phòng dịch, an toàn thực phẩm và chăm lo sức khỏe cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe đạt 98,8% trở lên. Kết quả tăng gia, chăn nuôi năm 2022 đạt hơn 1,4 triệu đồng/người, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra (chỉ tiêu kế hoạch là 1,35 triệu đồng/người).

Đại tá Lê Văn Bền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Đảng ủy, Ban CHQS huyện Văn Quan đã lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, bám sát nhiệm vụ chính trị, tạo chuyển biến tích cực. Năm 2022, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, được Quân khu 1 tặng cờ “thi đua quyết thắng”.

Năm 2023, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Văn Quan tập trung tham mưu Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023; hướng dẫn các ban Đảng, MTTQ và các đoàn thể xã hội xây dựng kế hoạch phòng thủ và phê duyệt đúng thời gian quy định, đảm bảo chất lượng tốt. Từ đầu năm 2023 đến nay, đơn vị đã tham mưu hoàn thành tốt công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ, giao nhận quân đạt 100% chỉ tiêu; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, con người, tổ chức huấn luyện theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.


ĐÌNH QUANG

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/584801-ban-chi-huy-quan-su-huyen-van-quan-xay-dung-don-vi-vung-manh-toan-dien.html

  • Từ khóa