Thượng tướng Lê Huy Vịnh kiểm tra, làm việc với các đơn vị Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật

Thứ 4, 31.05.2023 | 14:42:15
1,006 lượt xem

Sáng 31-5, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra và làm việc tại Kho K816 và K812 (Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật).

5 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy, Chỉ huy Kho K816 đã chỉ đạo và triển khai toàn diện các mặt công tác; tổ chức cấp phát, tiếp nhận vũ khí trang bị kỹ thuật cho các đơn vị bảo đảm an toàn, đúng nguyên tắc; cơ động sửa chữa vũ khí nội bộ cho các đơn vị Cục Quân khí trong khu vực đảm nhiệm. Cùng với đó, đơn vị đã duy trì nghiêm các quy định, chế độ công tác quản lý súng, pháo, khí tài. Đơn vị cũng đã hoàn thành các chỉ tiêu kỹ thuật, bảo đảm vũ khí trang bị cho các nhiệm vụ, đủ số lượng, đúng chủng loại; chú trọng bảo đảm an toàn mọi mặt các kho tàng, cơ sở kỹ thuật, đẩy mạnh xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến kiểm tra, làm việc với Kho K816. 
Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến kiểm tra, làm việc với Kho K816. 

 

Thượng tướng Lê Huy Vịnh kiểm tra công tác quản lý, bảo đảm an toàn súng, pháo, khí tài tại Kho K816. 
Thượng tướng Lê Huy Vịnh kiểm tra công tác quản lý, bảo đảm an toàn súng, pháo, khí tài tại Kho K816. 

 

Đối với Kho K812, thời gian qua, đơn vị thực hiện tốt việc nắm chắc số lượng, chất lượng đạn dược, cất chứa theo đúng quy hoạch, bảo đảm an toàn; công tác bảo đảm kỹ thuật đạn dược được thực hiện theo đúng kế hoạch được giao, đúng quy trình công nghệ, đảm bảo yêu cầu, chất lượng tốt. Công tác huấn luyện kỹ thuật được triển khai đồng bộ, chất lượng; thực hiện nghiêm các nhiệm vụ công tác khoa học quân sự, công nghệ và môi trường. Đơn vị luôn thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn kho tàng, trạm xưởng, đơn vị.

 Cán bộ Kho K812 báo cáo công tác quản lý đạn dược với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
 Cán bộ Kho K812 báo cáo công tác quản lý đạn dược với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

 

 Thượng tướng Lê Huy Vịnh ký sổ kiểm tra nhà kho. 
 Thượng tướng Lê Huy Vịnh ký sổ kiểm tra nhà kho. 

 

Thượng tướng Lê Huy Vịnh trồng cây lưu niệm tại Kho K812. 
Thượng tướng Lê Huy Vịnh trồng cây lưu niệm tại Kho K812. 

 

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác quản lý súng, pháo, khí tài tại một số nhà kho của Kho K816; hệ thống sổ sách, mẫu biểu; kỹ thuật bảo đảm an toàn cất chứa đạn dược của Kho K812. Dịp này, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trồng cây lưu niệm tại Kho K812.


HOA LÊ

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuong-tuong-le-huy-vinh-kiem-tra-lam-viec-voi-cac-don-vi-cuc-quan-khi-tong-cuc-ky-thuat-729739

  • Từ khóa