Quân khu 1: Khai mạc Hội thi sĩ quan pháo binh huấn luyện giỏi năm 2023

Thứ 2, 05.06.2023 | 14:33:08
765 lượt xem

Sáng 5-6, tại Lữ đoàn pháo binh 382, Quân khu 1 tổ chức khai mạc Hội thi sĩ quan pháo binh huấn luyện giỏi năm 2023. Tham gia hội thi là cán bộ trung đội, đại đội, trợ lý tiểu đoàn đang biên chế tại các đơn vị pháo binh trong toàn Quân khu.


Toàn cảnh lễ khai mạc hội thi. 
Toàn cảnh lễ khai mạc hội thi.

Hội thi diễn ra trong thời gian 5 ngày (từ ngày 5 đến 9-6). Tham gia hội thi, các đồng chí sĩ quan pháo binh sẽ đua tài trên các nội dung: Bắn pháo trên sa bàn; chuyên ngành trinh sát, kế toán, đo đạc; chuyên ngành trận địa; chuyên ngành thông tin; thi điều lệnh, thể lực và bắn súng.

Sĩ quan pháo binh chuẩn bị thi nội dung chuyên ngành pháo thủ. 
Sĩ quan pháo binh chuẩn bị thi nội dung chuyên ngành pháo thủ.

Thông qua hội thi nhằm giúp Quân khu 1 đánh giá đúng trình độ, năng lực toàn diện của đội ngũ cán bộ cấp trung đội, đại đội, trợ lý tiểu đoàn biên chế ở các đơn vị, qua đó rút kinh nghiệm chỉ đạo, tổ chức nâng cao chất lượng huấn luyện, đồng thời có kế hoạch bồi dưỡng thống nhất những nội dung còn yếu, còn thiếu; góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập năm 2023 và những năm tiếp theo.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/quan-khu-1-khai-mac-hoi-thi-si-quan-phao-binh-huan-luyen-gioi-nam-2023-730257

  • Từ khóa