Diễn tập phòng thủ cấp xã: Chủ động xử lý tình huống ngay từ cơ sở

Thứ 4, 22.11.2023 | 09:03:32
769 lượt xem

Diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã là hình thức huấn luyện tổng hợp, toàn diện đối với hệ thống chính trị ở cơ sở, đảm bảo giữ vững khu vực phòng thủ địa bàn xã khi có tình huống đột xuất xảy ra. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, tăng cường, củng cố quốc phòng – an ninh ngay từ cơ sở.

Diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã là hình thức huấn luyện tổng hợp, toàn diện đối với hệ thống chính trị ở cơ sở, đảm bảo giữ vững khu vực phòng thủ địa bàn xã khi có tình huống đột xuất xảy ra. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, tăng cường, củng cố quốc phòng – an ninh ngay từ cơ sở.


Tình huống vận chuyển cứu thương trong diễn tập phòng thủ tại thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình năm 2023

Đồng chí Đinh Văn Tân, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc cho biết: Thạch Đạn là đơn vị được cấp trên lựa chọn tổ chức diễn tập điểm. Cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị của xã đã quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc diễn tập, tập trung chuẩn bị mọi mặt, bảo đảm cho cuộc diễn tập đạt kết quả cao nhất. Trong diễn tập thực binh, lực lượng dân quân xã đã thực hiện đúng ý định chiến thuật, hành động đồng bộ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị. Kết quả diễn tập đã được Bộ CHQS tỉnh nhận xét một cách khách quan, toàn diện, làm cơ sở cho các đơn vị học tập kinh nghiệm để tổ chức diễn tập.

Năm 2023, toàn tỉnh có tổng số 51 xã, phường, thị trấn (cấp xã) tổ chức diễn tập phòng thủ. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nên để bảo đảm cho diễn tập tại cấp xã đạt kết quả chất lượng tốt, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Ban CHQS xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc tổ chức diễn tập điểm để ban CHQS các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đến học tập kinh nghiệm. Đồng thời, cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn đã tích cực tổ chức tuyên truyền, vận động các cấp,  ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân tham gia làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập.

Thượng tá Dương Văn Hiệp, Chính trị viên Ban CHQS huyện Chi Lăng cho biết: Năm 2023, huyện Chi Lăng có 5 xã tổ chức diễn tập gồm: Y Tịch, Hoà Bình, Vạn Linh, Bằng Mạc và Bằng Hữu. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo về lực lượng, phương tiện, các cuộc diễn tập đã được thực hiện tốt, đảm bảo về nội dung, thời gian, chất lượng. Qua diễn tập đã nâng cao khả năng lãnh đạo của cấp ủy; sự quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở. Kết quả diễn tập các xã: Vạn Linh, Y Tịch, Bằng Hữu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; xã Hòa Bình, Bằng Mạc hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có 48/51 xã, phường, thị trấn hoàn thành nhiệm vụ diễn tập. Các cuộc diễn tập cấp xã đã bám sát tình hình thực tế, phát huy vai trò của các lực lượng tham mưu và tham gia với tinh thần trách nhiệm cao. Nội dung diễn tập đã trải qua 3 giai đoạn gồm: giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng; giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; giai đoạn 3 thực hành chiến đấu phòng thủ. Trong mỗi giai đoạn, nội dung diễn tập, từng vị trí đã thể hiện sự nổi bật về phương pháp điều hành, chủ động, linh hoạt và khoa học trong xử lý các tình huống, đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền…

Thượng tá Đàm Xuân Bách, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Các lực lượng tham gia diễn tập đã thực hiện nghiêm các quy định diễn tập, bảo đảm diễn tập theo đúng kế hoạch, đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị và phương tiện. Quá trình diễn tập, các xã, phường, thị trấn đã thực hiện tốt việc kết hợp phát triển kinh tế – xã hội gắn với quốc phòng – an ninh, không làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân, cũng như nhiệm vụ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở; thực hiện đúng quy ước diễn tập, chấp hành nghiêm các quy định bảo đảm bí mật, tiết kiệm, hiệu quả và an toàn tuyệt đối; kết quả diễn tập của các xã, phường, thị trấn đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cơ sở tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về công tác quốc phòng – an ninh; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và người dân; tích cực xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân trong khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng – an ninh.


Theo qdnd.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/625973-dien-tap-phong-thu-cap-xa-chu-dong-xu-ly-tinh-huong-ngay-tu-co-so.html

  • Từ khóa