Bộ tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn 96

Thứ 4, 05.02.2020 | 15:03:08
1,468 lượt xem

Sáng 5-2, đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu do Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng làm Trưởng đoàn, đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu.

Quản lý kỷ luật, công tác chuẩn bị tiếp nhận chiến sĩ mới và chuẩn bị huấn luyện năm 2020 tại Lữ đoàn 96 (Binh chủng Pháo binh).

Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo một số cơ quan thuộc Bộ Tổng tham mưu và Tổng cục Chính trị.

Bộ tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn 96

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam chủ trì kiểm tra.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Đại tá Đoàn Kỳ Mộc, Lữ đoàn trưởng cho biết: Thời gian qua, lữ đoàn duy trì nghiêm kỷ luật và các chế độ, nền nếp huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu theo đúng chức năng, nhiệm vụ; thường xuyên, điều chỉnh, rà soát, bổ sung lực lượng, phương tiện, vũ khí, trang bị kỹ thuật theo phương án tác chiến và tổ chức luyện tập chặt chẽ; hệ thống giáo án huấn luyện được chuẩn bị chu đáo, thông qua, thục luyện theo phân cấp. Lữ đoàn đã tổ chức tập huấn cán bộ, nhất là khung huấn luyện chiến sĩ mới đảm bảo chất lượng; làm tốt công tác chuẩn bị vật chất, nơi ăn, ở, sẵn sàng tiếp nhận chiến sĩ mới, bước vào huấn luyện đạt kết quả ngay từ ngày đầu…

Đoàn đã kiểm tra hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác và kiểm tra thực tế phương án tác chiến bảo vệ cơ quan, đơn vị…

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Lữ đoàn 96 trong công tác sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, thường xuyên tổ chức tuần tra canh gác, xây dựng địa bàn đóng quân an toàn. Trong quản lý kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, đơn vị đã có các biện pháp hiệu quả, không để xảy ra mất an toàn trong huấn luyện và tham gia giao thông; chủ động hoàn tất việc hiệp đồng với địa phương, kiểm tra hồ sơ, chốt danh sách và làm tốt công tác chuẩn bị tiếp nhận chiến sĩ mới. Đơn vị cũng đã triển khai tốt các nội dung công tác Đảng, công tác chính trị, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang bị vật chất cho nhiệm vụ huấn luyện năm 2020.

Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị của trên về công tác sẵn sàng chiến đấu, luyện tập thành thục phương án tác chiến bảo vệ mục tiêu, nhất là trong dịp lễ, cao điểm, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; tích cực phòng chống cháy nổ; tăng cường quản lý tư tưởng bộ đội, duy trì kỷ luật, đảm bảo an toàn; chuẩn bị tốt mọi điều kiện bảo đảm tiếp nhận chiến sĩ mới an toàn, chú trọng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do virus corona gây ra; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện…


Tin, ảnh: HOÀNG THÀNH/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-tong-tham-muu-kiem-tra-cong-tac-san-sang-chien-dau-tai-lu-doan-96-609275


  • Từ khóa