Phát triển phong trào tuổi trẻ sáng tạo cả về diện rộng và chiều sâu

Thứ 6, 12.04.2024 | 14:28:45
433 lượt xem

Sáng 12-4, Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội tổ chức khảo sát kết quả Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội tại Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

Tại chương trình làm việc, đoàn công tác tiến hành khảo sát đánh giá hiệu quả các công trình đã được trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 23; đồng thời kiểm tra thực tế những công trình được các hội đồng khoa học chuyên ngành đề nghị trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 24.

Phát triển phong trào tuổi trẻ sáng tạo cả về diện rộng và chiều sâu

Đại tá Trần Hữu Dũng, Phó trưởng ban Thanh niên Quân đội, Trưởng ban Thư ký Hội đồng Giải thưởng, Trưởng đoàn khảo sát phát biểu tại chương trình.

Năm 2022, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga lựa chọn 4 công trình tham gia Giải thưởng lần thứ 23. Các công trình có ý nghĩa khoa học, thực tiễn và hiệu quả cao; nội dung nghiên cứu gắn với thực tế nhiệm vụ đơn vị. Kết quả, 2/4 công trình đoạt giải nhì, gồm: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ chế tạo bộ 6 sản phẩm hộp phát khói màu...; Nghiên cứu chế tạo và đánh giá hiệu quả của chế phẩm cầm máu khẩn cấp... Các công trình đều đã được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn.

Tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 24, Trung tâm có 4 công trình, trong đó có 1 đề tài cấp quốc gia. Cả 4 công trình tham gia Giải thưởng đều có giá trị khoa học và thực tiễn cao, giải quyết các khó khăn, vấn đề cấp thiết của Quân đội. Các công trình đã được cơ quan quản lý các cấp nghiệm thu, đánh giá, được Hội đồng khoa học và công nghệ của Trung tâm xét chọn chặt chẽ.

Phát triển phong trào tuổi trẻ sáng tạo cả về diện rộng và chiều sâu

Đại tá Phạm Duy Nam, Phó tổng giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt  - Nga phát biểu.

Phát triển phong trào tuổi trẻ sáng tạo cả về diện rộng và chiều sâu
 Đại diện các tác giả báo cáo kết quả nghiên cứu công trình tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội.

Đoàn khảo sát đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, rộng khắp của lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đối với phong trào tuổi trẻ sáng tạo tại đơn vị; đánh giá cao các công trình tham gia Giải thưởng của tuổi trẻ Trung tâm, với giá trị khoa học và tính ứng dụng cao.

Đoàn đề nghị Trung tâm tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện hiệu quả để phong trào tuổi trẻ sáng tạo ngày càng phát triển cả về diện rộng và chiều sâu; nhân rộng mô hình hay, cách làm tốt trong nghiên cứu khoa học; động viên các tác giả tiếp tục nâng cấp, phát triển, hoàn chỉnh các công trình để tham gia Giải thưởng đạt kết quả cao. Đoàn khảo sát ghi nhận, tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của Trung tâm, làm cơ sở tổng hợp, báo cáo Hội đồng Giải thưởng.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/phat-trien-phong-trao-tuoi-tre-sang-tao-ca-ve-dien-rong-va-chieu-sau-772457

  • Từ khóa