Bộ tổng tham mưu rút kinh nghiệm nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật quý I/2004

Thứ 3, 16.04.2024 | 08:49:22
358 lượt xem

Ngày 15/4, Bộ Tổng Tham mưu (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức hội nghị trực tuyến về rút kinh nghiệm nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; công tác bảo đảm vật chất trường bắn, thao trường huấn luyện quý I/2024. Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn 

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có Đại tá Trần Xuân Mạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân dự (CHQS) tỉnh.

Trong quý I/2024, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã quán triệt nghiêm nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh và hướng dẫn của các cấp; làm tốt công tác chuẩn bị, triển khai thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chặt chẽ có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm nội dung, thời gian cho các đối tượng, với kết quả đánh giá chung đạt khá. Công tác xây dựng chính quy có nền nếp và chuyển biến tiến bộ; công tác quản lý và rèn luyện kỷ luật được quan tâm và các vụ việc vi phạm kỷ luật đã giảm. Đối với công tác bảo đảm vật chất, trường bắn, thao trường huấn luyện đã có sự đầu tư và nhiều đổi mới...

Đối với Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn, trong quý I các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức huấn luyện cho lực lượng thường trực và dân quân tự vệ đảm bảo chặt chẽ đúng, đủ nội dung, thời gian theo quy định; làm tốt công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ huấn luyện. Toàn tỉnh đã củng cố, tu sửa, làm mới mô hình, học cụ; đồng thời mua sắm nhiều loại trang thiết bị mới, bổ sung công cụ vật chất hỗ trợ huấn luyện nhiệm vụ A2, làm mới tu sửa toàn bộ hệ thống thao trường, bãi tập...; phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ Biên phòng tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện theo đúng kế hoạch; tổ chức giải thể và thành lập mới các đơn vị theo đúng quy định. Cùng với đó chỉ huy các cấp đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện dự khóa cho chiến sỹ mới theo đúng hướng dẫn. Các cơ quan, đơn vị luôn gắn việc chấp hành kỷ luật với việc hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên và đoàn viên do đó luôn duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện và tham gia giao thông.

Trong quý II, Bộ Tổng Tham mưu xác định các nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục đổi mới, đột phá nhiệm vụ huấn luyện theo nghị quyết, chỉ lệnh của cấp trên; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra lực lượng diễu binh, diễu hành luyện tập phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ; tiếp tục bồi dưỡng nâng cao nhận thức, năng lực, phương pháp, tác phong công tác và kỹ năng tiến hành công tác đảng, công tác chính trị cho đội ngũ cán bộ các cấp; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức huấn luyện, diễn tập cho các đối tượng chặt chẽ, đảm bảo nội dung; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng điểm toàn diện và từng mặt công tác tích cực, chủ động triển khai, thực hiện nhiệm vụ; đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ đúng chương trình, kế hoạch; duy trì nghiêm chế độ nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật và tăng cường các hoạt động kiểm soát quân sự trong các dịp nghỉ lễ.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/bo-tong-tham-muu-rut-kinh-nghiem-nhiem-vu-huan-luyen-xay-dung-chinh-quy-quan-ly-ky-luat-quy-i-2004-5005676.html

  • Từ khóa