Nâng chất lượng huấn luyện đáp ứng nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới

Thứ 6, 19.04.2024 | 09:41:40
300 lượt xem

Nhận thức rõ vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới, những năm qua, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP tiến hành đồng bộ các nội dung, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, tạo sức mạnh tổng hợp, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Huấn luyện bám sát thực tế công tác

 Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt Bộ tư lệnh BĐBP ngày 14-3 vừa qua, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã biểu dương những kết quả trong công tác huấn luyện của lực lượng BĐBP những năm qua. Theo Bộ trưởng, đó là những kết quả rất đáng ghi nhận mà cán bộ, chiến sĩ lực lượng BĐBP đã nỗ lực, quyết tâm cao mới đạt được.

Tìm hiểu về nhiệm vụ huấn luyện của BĐBP, chúng tôi được Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng BĐBP cho biết: Thực hiện nghị quyết của Quân ủy Trung ương và nghị quyết của Đảng ủy BĐBP về nâng cao chất lượng huấn luyện, trong những năm qua, Bộ Tham mưu đã làm tốt công tác tham mưu cho Bộ tư lệnh BĐBP chỉ đạo toàn lực lượng quán triệt, thực hiện nghiêm phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; tổ chức huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ có kiến thức cơ bản, chuyên sâu về chính trị, quân sự, nghiệp vụ và pháp luật, làm cơ sở vận dụng giải quyết, xử lý những tình huống xảy ra trên các tuyến biên giới.

Nâng chất lượng huấn luyện đáp ứng nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới
Thủ trưởng Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ  tham gia diễn tập hiệp đồng cùng các lực lượng. Ảnh: VĂN CẢNH

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong công tác huấn luyện, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị BĐBP luôn quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết, kế hoạch của cấp trên và cấp mình để triển khai thực hiện, gắn việc phân công cá nhân phụ trách với đề cao trách nhiệm của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên. Đồng thời kết hợp giữa huấn luyện quân sự với tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị, gắn nội dung huấn luyện với truyền thụ kinh nghiệm công tác, truyền thống của đơn vị. Nội dung huấn luyện luôn bám sát nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và đấu tranh phòng, chống tội phạm...

Về biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, Đại tá Nguyễn Văn Thiềm, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Ninh chia sẻ: "Bám sát hướng dẫn của cấp trên, trực tiếp là Bộ Tham mưu BĐBP và tình hình thực tế của đơn vị, địa bàn, các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng tiến trình biểu, giáo án, thống kê huấn luyện nghiêm túc và tổ chức thực hiện bảo đảm tốt cả về nội dung, thời gian, quân số, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm, SSCĐ và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Với đặc thù đơn vị cùng lúc phải thực hiện nhiều nhiệm vụ nên quân số thường xuyên phân tán, việc tổ chức huấn luyện tập trung có lúc rất khó. Để bảo đảm nội dung, thời gian cũng như chất lượng huấn luyện, đơn vị đã tiến hành nhiều đợt, tận dụng cả buổi tối hoặc vào ngày nghỉ. Nhờ làm tốt công tác giáo dục, huấn luyện, năng lực của cán bộ, chiến sĩ từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Nhiều chuyển biến tích cực

 Nhiều năm gắn bó với công tác huấn luyện của lực lượng BĐBP, Thiếu tướng Trần Hải Bình, Phó tham mưu trưởng BĐBP nêu kinh nghiệm: Những năm qua, nhiệm vụ huấn luyện được các đơn vị trong lực lượng BĐBP tiến hành từ cơ bản đến phức tạp, từng người đến tổ, đội công tác, với phương châm “học đi đôi với hành, coi trọng thực hành là chính” và sát với tình hình thực tế công tác từng địa bàn, đơn vị. Từ thực hiện tốt phương châm “4 xây”, “4 chống”, BĐBP đã cơ bản khắc phục “bệnh” thiếu sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện hay huấn luyện “chay”, đối phó, không thiết thực, kém hiệu quả, thiếu trách nhiệm...

Nâng chất lượng huấn luyện đáp ứng nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới

Thủ trưởng Bộ Tham mưu Bộ đội Biên Phòng kiểm tra công tác huấn luyện trên biển. Ảnh: VĂN CẢNH

Để không ngừng nâng cao trình độ SSCĐ, giúp bộ đội sử dụng thành thạo vũ khí, khí tài được trang bị, Bộ Tham mưu BĐBP đã xây dựng kế hoạch, tham mưu cho Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức chặt chẽ những hoạt động như: Diễn tập chỉ huy-tham mưu một bên hai cấp; tổ chức diễn tập phối hợp xử trí tình huống trên biên giới và giao lưu hữu nghị giữa BĐBP với lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng; tham gia diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến thuật, bắn đạn thật...

Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh BĐBP đánh giá: Mặc dù còn không ít khó khăn nhưng với tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, Đảng ủy, Bộ Tham mưu BĐBP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, nhiều nội dung đạt kết quả tốt. Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn lực lượng BĐBP đã đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương và nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy BĐBP về nâng cao chất lượng huấn luyện. Giai đoạn vừa qua, công tác huấn luyện của BĐBP đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, đi vào nền nếp, sát thực tế, hiệu quả, thực hiện tốt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra; cán bộ, chiến sĩ luôn an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, nhằm không ngừng củng cố thế trận biên phòng toàn dân và nâng cao hiệu quả Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, Bộ Tham mưu BĐBP đã tham mưu, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân tổ chức hàng chục nghìn buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Qua đó góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh trên các tuyến biên giới.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nang-chat-luong-huan-luyen-dap-ung-nhiem-vu-quan-ly-bao-ve-bien-gioi-773341

  • Từ khóa