Sư đoàn 5 (Quân khu 7) phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho chiến sĩ mới

Thứ 7, 20.04.2024 | 18:20:29
338 lượt xem

Ngày 20-4, Sư đoàn 5 (Quân khu 7) phối hợp với Tòa án Quân sự Quân khu 7 tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho chiến sĩ mới năm 2024.

Trong một ngày, các chiến sĩ mới được tuyên truyền, phổ biến các nội dung: Bộ luật Hình sự quy định các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm quân nhân; Luật Giao thông đường bộ và một số biện pháp tăng cường, bảo đảm an toàn giao thông đường bộ; Luật Phòng, chống ma túy và một số biện pháp tăng cường bảo đảm phòng, chống ma túy; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân về nhiệm vụ bảo đảm an toàn an ninh mạng trong Quân đội...

Sư đoàn 5 (Quân khu 7) phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho chiến sĩ mới
Cán bộ Tòa án Quân sự Quân khu 7 giới thiệu các nội dung tại buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật. 
Sư đoàn 5 (Quân khu 7) phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho chiến sĩ mới
 Chiến sĩ mới Sư đoàn 5 dự học tập pháp luật.

Thông qua phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho chiến sĩ mới nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị của mỗi quân nhân, hình thành nhân cách, tác phong quân nhân, góp phần quan trọng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/su-doan-5-quan-khu-7-phoi-hop-pho-bien-giao-duc-phap-luat-cho-chien-si-moi-773541

  • Từ khóa