Khơi phong trào, tạo chuyển biến các mặt công tác

Thứ 4, 15.05.2024 | 08:42:58
376 lượt xem

Những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) và Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) được Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 214 (Quân khu 3) lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Từ thực tiễn thi đua đã xuất hiện nhiều phong trào, mô hình sáng tạo góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực vượt khó, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác.

Để hoạt động thi đua được triển khai nền nếp, thống nhất ở các cấp, hằng năm, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 214 lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh quy chế công tác TĐKT; kiện toàn hội đồng TĐKT Lữ đoàn, tổ thi đua các cấp đúng cơ cấu, thành phần. Các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu thi đua của Lữ đoàn thành nội dung, chỉ tiêu sát với đặc điểm, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình; quá trình triển khai phong trào thường xuyên theo dõi, điều chỉnh để hoạt động thi đua đi đúng hướng, đạt hiệu quả thiết thực; sau mỗi đợt thi đua tổ chức bình xét, đánh giá chặt chẽ, nghiêm túc, khen thưởng khách quan, công tâm, đúng người, đúng việc.

Khơi phong trào, tạo chuyển biến các mặt công tác
Lãnh đạo Lữ đoàn 214 kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ huấn luyện. Ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG 

Phong trào TĐQT được Lữ đoàn 214 triển khai gắn với thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, các phong trào thi đua yêu nước, thi đua của các cấp, các ngành tạo nên sức lan tỏa rộng rãi. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị chú trọng xây dựng, nhân rộng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến với nhiều mô hình mới, hiệu quả như: “Khẩu đội Nguyễn Viết Xuân”, “Quân nhân 5 mẫu mực”... Trong 5 năm qua, Lữ đoàn xây dựng được 17 tập thể và 26 cá nhân điển hình trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy Phong trào TĐQT phát triển toàn diện và ngày càng đi vào thực chất.

Cùng với đó, Phong trào TĐQT được Lữ đoàn 214 hướng vào khắc phục những khâu yếu, giải quyết việc khó, tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). Từ thực tiễn hoạt động thi đua đã xuất hiện nhiều phong trào, mô hình tiêu biểu. Điển hình như mô hình “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, SSCĐ cao”, “Ngày huấn luyện thanh niên tự quản”. Những năm gần đây, chất lượng huấn luyện, khả năng SSCĐ của Lữ đoàn ngày càng được nâng cao. Kiểm tra kết thúc huấn luyện hằng năm có 100% các khoa, mục đạt yêu cầu, trong đó 82% đạt khá, giỏi; đơn vị tham gia các hội thi, hội thao cấp Quân khu và cấp Bộ Quốc phòng đạt được nhiều thành tích cao.

Cùng với đẩy mạnh thi đua trong huấn luyện và SSCĐ, Lữ đoàn 214 phát động nhiều phong trào nhằm nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Một số phong trào được đơn vị triển khai rộng rãi ở các cấp trong thời gian dài như: “Rèn đức, rèn sức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Toàn đơn vị hành động theo điều lệnh” đã giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần bảo đảm vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,2%.

Đơn vị đẩy mạnh thực hiện các phong trào “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, các cơ quan, đơn vị trong Lữ đoàn đã phát huy nội lực, đẩy mạnh tăng gia, chăn nuôi, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội, quân số khỏe của đơn vị luôn đạt 98,8%. Thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác, vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, Lữ đoàn triển khai nhiều khẩu hiệu hành động, thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp tích cực trong quản lý, khai thác, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật; bảo đảm đủ số lượng, chất lượng trang bị kỹ thuật đồng bộ có hệ số kỹ thuật = 1, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất.

Quán triệt và thực hiện Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, 5 năm qua, Lữ đoàn 214 huy động hơn 7.000 ngày công bộ đội tham gia lao động giúp dân củng cố, tu sửa, làm mới đường giao thông nông thôn, khơi thông mương nước; đóng góp hàng trăm triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, giúp đỡ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn... Ngoài ra, thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú”, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn chủ động củng cố cảnh quan môi trường đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp, đồng thời chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của bộ đội.

Công tác TĐKT và Phong trào TĐQT đã thực sự tạo động lực thôi thúc cán bộ, chiến sĩ chung sức đồng lòng, năng động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được các cấp ghi nhận. 5 năm qua, Lữ đoàn có 215 lượt tập thể và 1.126 lượt cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng. Đặc biệt, các năm 2019-2020, Lữ đoàn được tặng Cờ thi đua của Bộ tư lệnh Quân khu 3. Những thành tích trên góp phần xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn trong sạch, vững mạnh, Lữ đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/khoi-phong-trao-tao-chuyen-bien-cac-mat-cong-tac-776839

  • Từ khóa