Đại hội thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” huyện Chi Lăng lần thứ VII

Thứ 5, 16.05.2024 | 09:17:55
438 lượt xem

Sáng 15/5, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Chi Lăng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” lần thứ VII, giai đoạn 2019-2024. Đây là đơn vị được hội CCB tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm trong toàn tỉnh.

Các đại biểu dự đại hội

Dự đại hội có lãnh đạo Hội CCB tỉnh; hội CCB các huyện, thành phố, khối 487 (Hội CCB khối các cơ quan tỉnh) trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo Huyện uỷ, UBND, HĐND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; các phòng, ban, đoàn thể huyện cùng 94 đại biểu chính thức.

Giai đoạn 2019-2024, các cấp hội CCB trên địa bàn huyện đã tích cực, chủ động nghiên cứu các văn bản hướng dẫn, triển khai đến cán bộ, hội viên tham gia phong trào thi đua “CCB gương mẫu”. Qua 5 năm thực hiện, phong trào thi đua CCB gương mẫu” đã tạo sức lan toả trong toàn hội, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra.

Cụ thể, CCB trên địa bàn huyện đã phát huy tinh thần gương mẫu, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực thi đua phát triển kinh tế; tiên phong hiến đất, hiến công xây dựng nông thôn mới… Hiện, toàn hội có 333 mô hình kinh tế (tăng 154 mô hình so với năm 2019); trong 5 năm qua, toàn hội xoá được 15 nhà dột nát; số hộ hội viên nghèo còn 74 hộ (giảm 167 hộ so với năm 2019); hội viên CCB đã gương mẫu hiến gần 41.000m2 đất, đóng góp 42.300 ngày công lao động để xây dựng các công trình công cộng; ủng hộ các loại quỹ được trên 1,6 tỷ đồng… Hằng năm, 100% hội cơ sở hoàn thành nhiệm vụ trở lên; có 85% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ hội viên gương mẫu đạt trên 92%; gia đình hội viên đạt gia đình văn hoá hằng năm đạt trên 95%...

Đại biểu biểu quyết cử đại biểu tham gia Đại hội thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” tỉnh giai đoạn 2019-2024

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận về các chỉ tiêu trong giai đoạn 2024-2029, trong đó, phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 60 hội viên trở lên; tỷ lệ thu hút hội viên đạt 92% trở lên; 100% cán bộ hội được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội theo phân cấp; mỗi năm giảm tỷ lệ hộ hội viên nghèo từ 2% trở lên…

Đại hội đã chọn cử 12 đại biểu tham gia Đại hội thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” tỉnh giai đoạn 2019-2024; phát động phong trào thi đua yêu nước "CCB gương mẫu" giai đoạn 2024-2029.

Các tập thể có thành tích xuất sắc nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện

Nhân dịp này, có 8 tập thể, 10 cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện; 11 tập thể, 11 cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch Hội CCB huyện vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024.

Sau đại hội điểm, Hội CCB tỉnh sẽ tổ chức rút kinh nghiệm cho hội CCB các huyện, thành phố còn lại về tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "CCB gương mẫu" giai đoạn 2019-2024.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc nhận giấy khen của Chủ tịch Hội CCB huyện


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-cuu-chien-binh-guong-mau-huyen-chi-lang-lan-thu-vii-5008541.html

  • Từ khóa