Tổng cục Kỹ thuật khai mạc Hội thi công tác kỹ thuật nội bộ năm 2024

Thứ 5, 16.05.2024 | 14:52:44
424 lượt xem

Sáng 16-5, tại Kho KT887, Tổng cục Kỹ thuật khai mạc Hội thi công tác kỹ thuật nội bộ năm 2024. Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Kỹ thuật chủ trì khai mạc hội thi...

Theo Ban tổ chức, tham gia hội thi lần này có 15 đơn vị, nội dung thi bao gồm: Thi trang bị kỹ thuật tốt; thi nhân viên kỹ thuật giỏi; thi công tác xây dựng chính quy ngành kỹ thuật và Cuộc vận động 50.

Phát biểu khai mạc hội thi, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn khẳng định, Hội thi công tác kỹ thuật nội bộ lần này nhằm đánh giá trình độ nhận thức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, nhân viên kỹ thuật, xây dựng nền nếp chính quy. Qua đó nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật; đồng thời thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động 50 trong tình hình mới tại các đơn vị trong Tổng cục Kỹ thuật.

Tổng cục Kỹ thuật khai mạc Hội thi công tác kỹ thuật nội bộ năm 2024

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: KIM NGỌC 

Để hội thi đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn đề nghị các đơn vị tham gia thi bảo đảm đúng, đủ thành phần; chuẩn bị tốt các nội dung tham gia thi theo kế hoạch; chấp hành nghiêm quy chế; quyết tâm, nỗ lực phấn đấu giành kết quả cao nhất.

Tổng cục Kỹ thuật khai mạc Hội thi công tác kỹ thuật nội bộ năm 2024
 
Tổng cục Kỹ thuật khai mạc Hội thi công tác kỹ thuật nội bộ năm 2024
Các đại biểu tham dự khai mạc. Ảnh: KIM NGỌC 

Đồng chí Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Kỹ thuật cũng yêu cầu Ban tổ chức, Ban chấm thi duy trì thực hiện các nội dung đúng theo kế hoạch; quy chế, hướng dẫn của hội thi, trong quá trình cơ động và tổ chức chấm thi tại các đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị kỹ thuật; nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy chế thi, trung thực, khách quan trong chấm thi bảo đảm chính xác, công bằng. 

Tổng cục Kỹ thuật khai mạc Hội thi công tác kỹ thuật nội bộ năm 2024
 
Tổng cục Kỹ thuật khai mạc Hội thi công tác kỹ thuật nội bộ năm 2024
 
Tổng cục Kỹ thuật khai mạc Hội thi công tác kỹ thuật nội bộ năm 2024
Lãnh đạo Tổng cục Kỹ thuật kiểm tra tại Trạm bảo dưỡng sửa chữa Kho KT887. Ảnh: KIM NGỌC 

“Từ kết quả hội thi, các đơn vị cần rút ra những điểm mạnh; nhân rộng, phát huy các điển hình tiên tiến; đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy trong công tác kỹ thuật và kịp thời sửa chữa, khắc phục những hạn chế, tồn tại, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị....”, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn nhấn mạnh.

Sau lễ khai mạc, Hội đồng thi sẽ cơ động chấm thi tại các đơn vị tham gia thi hội thi cấp tổng cục. Theo dự kiến, hội thi sẽ diễn ra đến ngày 16-6-2024.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tong-cuc-ky-thuat-khai-mac-hoi-thi-cong-tac-ky-thuat-noi-bo-nam-2024-777133

  • Từ khóa