Tạo động lực khuyến khích đoàn viên công đoàn phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Thứ 4, 22.05.2024 | 14:38:10
373 lượt xem

Ngày 22-5, Ban soạn thảo Thông tư Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức khảo sát kết quả thực hiện Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và kết quả thực hiện đề tài, sáng kiến trong Công đoàn Quân đội, giai đoạn 2018-2023 tại Nhà máy A31, Quân chủng Phòng không - Không quân.

Đại tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng, Trưởng ban soạn thảo Thông tư, Trưởng đoàn khảo sát chủ trì buổi làm việc.

Tạo động lực khuyến khích đoàn viên công đoàn phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật
 Đại tá Nguyễn Đình Đức chủ trì buổi làm việc. 

Những năm qua, Đảng ủy, Ban giám đốc Nhà máy A31 xác định thực hiện tốt Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” là nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong đơn vị, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa trang bị kỹ thuật; do đó Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo cơ quan chính trị phối hợp với Phòng Kỹ thuật, công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Qua đó, các hoạt động sản xuất, sửa chữa trang bị kỹ thuật, hoạt động nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đi vào nền nếp, có chiều sâu, đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực.

Tạo động lực khuyến khích đoàn viên công đoàn phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

 Đại biểu Nhà máy A31 phát biểu tại buổi làm việc. 

Phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất luôn được Nhà máy quan tâm, duy trì và nhân rộng. Các trang thiết bị, công nghệ hiện đại ngày càng được ứng dụng rộng rãi phục vụ công tác nghiên cứu và sửa chữa trang bị kỹ thuật. Từ năm 2018 đến nay, Nhà máy đã thực hiện 672 nhiệm vụ khoa học, đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật các cấp, trong đó có 2 đề tài, nhiệm vụ khoa học cấp Bộ Quốc phòng; 1 đề tài cấp Tổng cục Kỹ thuật và 669 đề tài, sáng kiến cấp cơ sở. Các sản phẩm khi nghiệm thu đều được đánh giá cao và áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn.

Nhằm cổ vũ, động viên, tạo điều kiện khuyến khích đoàn viên công đoàn, người lao động tích cực tham gia hưởng ứng phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", các đại biểu đã mạnh dạn đề xuất, kiến nghị thủ trưởng các cấp có cơ chế hỗ trợ nguồn kinh phí để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; có chính sách bảo vệ quyền lợi của đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia giải thưởng đạt giải cao như nâng lương, thăng quân hàm trước niên hạn (đối với quân nhân), chuyển công nhân viên quốc phòng, quân nhân chuyên nghiệp (đối với lao động hợp đồng)…


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tao-dong-luc-khuyen-khich-doan-vien-cong-doan-phat-huy-sang-kien-cai-tien-ky-thuat-777896

  • Từ khóa