Thành ủy sơ kết công tác dân vận 9 tháng đầu năm

Thứ 5, 29.09.2022 | 15:08:06
954 lượt xem

Sáng 29/9, Thành ủy Lạng Sơn tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2022.


Các đại biểu theo dõi báo cáo kết quả công tác dân vận 9 tháng đầu năm 2022

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2022, công tác dân vận của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, Ban Dân vận Thành ủy đã tham mưu xây dựng và ban hành 53 chương trình, kế hoạch, báo cáo, công văn, quyết định, thông báo giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận thành phố và cơ sở, Ủy Ban MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, hội quần chúng trên địa bàn thành phố tích cực phối hợp tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Tại 8/8 phường, xã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thực hiện hiệu quả mô hình “ Chính quyền thân thiện”…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phát biểu ý kiến chia sẻ kinh nghiệm, mô hình, cách làm hay, khó khăn trong công tác dân vận. Trong đó, tập trung vào một số vấn đề như: tuyên truyền giải phóng mặt bằng các dự án; công tác dân tộc, tôn giáo; tiến độ các công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập thành phố (17/10/2002 – 17/10/2022); nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; kết nạp đảng viên mới… Đồng thời, đề xuất các giải pháp, kiến nghị nâng cao chất lượng công tác dân vận trong thời gian tới.


Đại biểu chia sẻ kinh nghiệm công tác dân vận tại hội nghị

Trong 3 tháng cuối năm, Thành ủy tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp tham mưu tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và các văn bản khác của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận. Đồng thời, chú trọng nắm bắt tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Cùng đó, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, đặc biệt là 72 năm Ngày Giải phóng Lạng Sơn (17/10/1950 – 17/10/2022) và 20 năm Ngày thành lập thành phố Lạng Sơn (17/10/2002 – 17/10/2022)…


DƯƠNG DUYÊN/baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/530218-thanh-uy-so-ket-cong-tac-dan-van-9-thang-dau-nam.html

  • Từ khóa