UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 9 (kỳ 2)

Thứ 6, 30.09.2022 | 09:09:19
554 lượt xem

Chiều 29/9, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9 (kỳ 2). Tham dự phiên họp có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và các thành viên UBND tỉnh.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận các nội dung tại phiên họp thường kỳ tháng 9 kỳ 2

Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận các nội dung: dự thảo Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; trình dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; dự thảo quyết định của UBND tỉnh ban hành đơn giá xây dựng mới nhà, công trình và vật kiến trúc áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; dự thảo Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 12/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ hỗ trợ cho công chức viên chức làm công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023-2025.

Trong đó, các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến vào hai dự thảo chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 06 và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về ban hành đơn giá xây dựng nhà, công trình vật kiến trúc áp dụng trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Theo đó, các đại biểu đề nghị các cơ quan tham mưu, soạn thảo làm rõ hơn một số nội dung như: sự cần thiết xây dựng văn bản, mục đích, yêu cầu, các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cần phải được lượng hoá trong các dự thảo.

Ngoài ra, làm rõ hơn vấn đề phát triển đô thị xanh, đô thị du lịch sinh thái; các giải pháp phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng đô thị thông minh gắn với phát triển trung tâm quản lý điều hành đô thị theo hướng chuyển đổi số và nhà ở đô thị cho người dân có thu nhập thấp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ quản lý đô thị; công tác thu hút đầu tư phát triển các công trình hạ tầng ngầm, hạ tầng giao thông tĩnh, công tác quản lý các dự án khu đô thị mới… Đối với nội dung ban hành đơn giá xây dựng mới nhà ở công trình, vật kiến trúc, cần quy định cụ thể đối với những trường hợp xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch; biến động giá vật liệu đầu vào ở mức nào thì thực hiện điều chỉnh đơn giá để thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng…


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 kỳ 
2

Kết luận các nội dung nêu trên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp để chỉnh sửa, hoàn thiện các văn bản gửi UBND tỉnh trước ngày 5/10/2022.

Đối với các nội dung khác, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất thông qua.

Theo kế hoạch, phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9 (kỳ 2) sẽ tiếp tục vào sáng 30/9.


TRANG NINH/baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/530277-ubnd-tinh-hop-thuong-ky-thang-9-ky-2.html

  • Từ khóa