Hồ sơ bệnh án của Ủy viên Bộ Chính trị là tối mật

Thứ 5, 23.05.2024 | 08:52:35
396 lượt xem

Bí mật nhà nước độ Tối mật gồm: Hồ sơ bệnh án, thông tin, kết quả khám bệnh, chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe của Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 440 ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế.

Theo quyết định này, bí mật Nhà nước độ tối mật gồm: Hồ sơ bệnh án, thông tin, kết quả khám bệnh, chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe của Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Bí mật nhà nước độ mật gồm số người mắc, người chết do bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới phát sinh chưa rõ tác nhân gây bệnh chưa được Bộ Y tế công khai; Tên, nguồn gốc, độc lực, khả năng lây lan, đường lây của các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới phát hiện, chưa xác định được có liên quan đến sức khỏe, tính mạng con người, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội chưa được công khai.

Bí mật Nhà nước được phân thành ba cấp độ tuyệt mật, tối mật và mật.

Theo Luật bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2018, bí mật Nhà nước được xác định là thông tin có nội dung quan trọng do người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác định căn cứ vào quy định của Luật mà chưa công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

Hình thức chứa bí mật Nhà nước bao gồm tài liệu, vật, địa điểm, lời nói, hoạt động hoặc các dạng khác.

Luật cũng quy định nhiều hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật Nhà nước, như làm lộ, chiếm đoạt, mua, bán bí mật nhà nước; làm sai lệch, hư hỏng, mất tài liệu, vật chứa bí mật Nhà nước; thu thập, trao đổi, cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước trái pháp luật; sao, chụp, lưu giữ, vận chuyển, giao, nhận, thu hồi, tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước trái pháp luật.

Việc mang tài liệu, vật chứa bí mật Nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ trái pháp luật; lợi dụng, lạm dụng việc bảo vệ bí mật Nhà nước, sử dụng bí mật Nhà nước để thực hiện, che giấu hành vi vi phạm pháp luật, cũng bị nghiêm cấm.

Luật hiện hành cũng cấm soạn thảo, lưu giữ tài liệu có chứa nội dung bí mật Nhà nước trên máy tính hoặc thiết bị khác đã kết nối hoặc đang kết nối với mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông; truyền đưa bí mật Nhà nước trên phương tiện thông tin, viễn thông trái với quy định của pháp luật về cơ yếu...


Theo dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/xa-hoi/ho-so-benh-an-cua-uy-vien-bo-chinh-tri-la-toi-mat-20240523073552402.htm

  • Từ khóa