Đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong triển khai công tác ngoại giao văn hóa

Thứ 4, 10.07.2024 | 08:25:25
306 lượt xem

Ngày 9-7, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã chủ trì Hội nghị triển khai công tác Ngoại giao văn hóa năm 2024 phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Hội nghị có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Trưởng ban Chỉ đạo công tác Ngoại giao văn hóa, 94 đại sứ/trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Ngoại giao.

Đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong triển khai công tác ngoại giao văn hóa

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì Hội nghị triển khai công tác Ngoại giao văn hóa năm 2024. Ảnh: BNG

Tại Hội nghị, các đại sứ, đại biểu đã thảo luận sôi nổi, thực chất, chia sẻ nhiều ý kiến, đề xuất những vấn đề về cách thức triển khai; nội dung, sản phẩm, nguồn lực.

Các đại biểu cũng nhất trí công tác ngoại giao văn hóa cần phải liên tục đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong triển khai, đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ làm phong phú nội dung, hình thức của các hoạt động ngoại giao văn hóa.

Đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong triển khai công tác ngoại giao văn hóa
 
Đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong triển khai công tác ngoại giao văn hóa
 Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ảnh: BNG

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã định hướng những nhiệm vụ trong thời gian tới với 9 nội dung: Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tham mưu, đề xuất chính sách; thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ trên mọi mặt giữa Việt Nam và các nước, vùng lãnh thổ, các tổ chức khu vực và quốc tế; tăng cường gắn kết ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa, thiết thực hỗ trợ kết nối cho phát triển du lịch, thu hút đầu tư, thúc đẩy xuất khẩu, phát triển kinh tế; hỗ trợ địa phương xây dựng hồ sơ, ghi danh di sản, bảo tồn và phát huy giá trị danh hiệu, di sản UNESCO; quảng bá mạnh mẽ hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam với thế giới; hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế, nâng tầm đối ngoại đa phương, đảm nhận tốt vai trò; tiếp thu có chọn lọc tinh hoa nhân loại; ứng dụng công nghệ số; kết hợp hiệu quả giữa ngoại giao văn hóa và thông tin đối ngoại; tăng cường chuẩn hóa, tăng cường hàm lượng văn hóa liên quan đến con người, Trụ sở Cơ quan đại diện, quà tặng đối ngoại, phản ánh bản sắc văn hóa của ngoại giao Việt Nam; nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp trong triển khai Ngoại giao văn hóa.

Bộ trưởng cũng yêu cầu chuẩn bị cho Hội nghị quốc gia sơ kết 3 năm triển khai Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2030.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/doi-moi-sang-tao-linh-hoat-trong-trien-khai-cong-tac-ngoai-giao-van-hoa-784703

  • Từ khóa