Chi Lăng: Đẩy mạnh xã hội hóa xây dựng nông thôn mới

Thứ 2, 26.09.2022 | 08:53:43
521 lượt xem

Những năm gần đây, việc huy động nguồn lực xã hội hóa để chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM) đã được huyện Chi Lăng quan tâm sát sao. Qua đó, góp phần quan trọng vào kết quả xây dựng NTM chung trên địa bàn huyện.

Từ năm 2021 đến nay, việc triển khai xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh nói chung, trong đó có huyện Chi Lăng gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh và đặc biệt là nguồn vốn phân bổ từ Trung ương chậm, ít hơn những năm trước. Trong bối cảnh đó, việc huy động nguồn lực xã hội hóa càng đóng vai trò quan trọng hơn trong thực hiện các tiêu chí NTM.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141, Sư đoàn 3 giúp người dân xã Thượng Cường làm đường giao thông nông thôn

Xác định rõ tầm quan trọng của việc huy động nguồn lực xã hội hóa trong xây dựng NTM nên những năm qua, UBND huyện Chi Lăng đã chủ động triển khai các giải pháp để huy động nguồn lực này. Ông Phùng Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng cho biết: Để huy động nguồn lực xã hội hóa cho xây dựng NTM, công tác tuyên truyền, vận động được triển khai đồng bộ, thường xuyên từ huyện xuống đến các xã, thôn.

Từ năm 2021 đến nay, huyện đã phối hợp tổ chức tuyên truyền được hơn 1.000 tin, bài, ảnh về xây dựng NTM; tổ chức 30 hội nghị chuyên đề về xây dựng NTM; các tổ chức đoàn thể, UBND các xã đã tổ chức tuyên truyền lồng ghép hơn 1.000 cuộc với trên 70.000 lượt người tham gia… Qua tuyên truyền, vận động, người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình, qua đó, tích cực chung tay, góp sức xây dựng các tiêu chí NTM.

Ông Nguyễn Đức Bẩy, Giám đốc Hợp tác xã Thống Nhất, huyện Chi Lăng cho biết: Năm 2021, xã Quan Sơn được chọn là xã điểm xây dựng NTM. Sau khi được tuyên truyền về chương trình xây dựng NTM của xã, trong đó có khó khăn về nguồn lực, hợp tác xã đã ủng hộ xã 120 triệu đồng để thực hiện các tiêu chí. Không chỉ ở xã điểm Quan Sơn, phía hợp tác xã cũng đã ủng hộ, hỗ trợ hàng trăm triệu đồng cho một số xã khác để chung sức với các xã từng bước hoàn thành các tiêu chí NTM.

Cùng với Hợp tác xã Thống Nhất, năm 2021, nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã ở trong và ngoài huyện đã đóng góp tiền của chung sức thực hiện các tiêu chí. Ông Hoàng Văn Chích, Chủ tịch UBND xã Quan Sơn cho biết: Năm 2021, bên cạnh đóng góp công sức, tiền của người dân trong xã, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã đã đóng góp 650 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí đó đã giúp xã xây dựng một số hạng mục cơ sở hạ tầng, giữ gìn môi trường, phát triển sản xuất… Qua đó năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn song xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM theo kế hoạch đề ra.

Tương tự Quan Sơn, xã Thượng Cường (1 trong 10 xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2022 trên địa bàn tỉnh) cũng chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, kêu gọi huy động nguồn lực xã hội hóa để thực hiện các tiêu chí NTM. Ông Hoàng Văn Khai, Chủ tịch UBND xã Thượng Cường cho biết: Từ đầu năm 2022 đến nay, UBND xã phối hợp với cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động huy động nguồn lực xã hội hóa để chung sức thực hiện các tiêu chí NTM. Qua đó, người dân đã hiến 8.000 m2 đất, đóng góp hàng trăm ngày công tham gia dọn dẹp vệ sinh, đóng góp hơn 700 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa thôn… Đến nay, xã đạt 11/19 tiêu chí. Các tiêu chí còn lại đang gấp rút triển khai thực hiện.

Không chỉ 2 xã kể trên, trong những năm qua, các doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân ở các xã khác trên địa bàn huyện Chi Lăng đã tích cực chung tay, góp sức thực hiện các tiêu chí NTM. Cụ thể, từ năm 2021 đến nay, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân đã đóng góp trên 8 tỷ đồng; huy động khoảng 60.000 công lao động; hiến khoảng 45.000 m2 đất để chung sức thực hiện các tiêu chí NTM.

Nguồn lực xã hội hóa nêu trên đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM chung trên địa bàn huyện Chi Lăng. Đến hết năm 2021, huyện Chi Lăng có 8 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Năm 2022, huyện phấn đấu có thêm xã Thượng Cường đạt chuẩn NTM; xã Chi Lăng đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu (xã đầu tiên của tỉnh phấn đấu đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu); đồng thời, tiếp tục xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu… Qua đó, huyện tiếp tục trở thành điểm sáng trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.


TÂN AN/naolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/nong-thon-moi/529288-chi-lang-day-manh-xa-hoi-hoa-xay-dung-nong-thon-moi.html

  • Từ khóa