Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Cao Lộc

Thứ 4, 05.10.2022 | 08:45:26
583 lượt xem

Ngày 4/10, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh phối hợp với một số sở, ngành liên quan đã kiểm tra tình hình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Cao Lộc.


Đoàn công tác kiểm tra thực tế tuyến đường giao thông tại xã Thụy Hùng

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, qua 9 tháng đầu năm 2022, công tác xây dựng NTM trên địa bàn huyện Cao Lộc nói chung, đặc biệt là xã Thụy Hùng (1 trong 10 xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM của tỉnh) và xã Gia Cát (1 trong 5 xã phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao của tỉnh) được tập trung triển khai thực hiện.

Để thực hiện các mục tiêu xây dựng NTM, bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước, người dân trên địa bàn đã hiến hơn 15.000 m2 đất, đóng góp 537 triệu đồng cùng hàng nghìn ngày công lao động để chung sức làm đường giao thông nông thôn cũng như một số công trình hạ tầng NTM khác. Kết quả rà soát theo bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2021-2025, đến nay bình quân mỗi xã trên địa bàn huyện đạt 10,5 tiêu chí NTM.

Đối với xã Thụy Hùng, xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2022, đến nay xã đạt 8/19 tiêu chí, các tiêu chí chưa đạt gồm: giao thông; điện; trường học; cơ sở vật chất văn hóa; thông tin truyền thông; thu nhập; nghèo đa chiều; tổ chức sản xuất; y tế; môi trường và an toàn thực phẩm; hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Đối với xã Gia Cát, xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao đến nay mới đạt 5/19 tiêu chí.

Để thực hiện các tiêu chí chưa đạt, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng NTM. Đồng thời chỉ đạo các phòng, ban liên quan phối hợp chặt chẽ với UBND các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động sức dân để thực hiện các tiêu chí.


Lãnh đạo Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh cùng đại diện các sở, ngành, UBND huyện Cao Lộc, xã Thụy Hùng, xã Gia Cát đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong xây dựng NTM 9 tháng đầu năm. Đồng thời nhận diện, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện từ đầu năm đến nay để đưa ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2022 trên địa bàn huyện Cao Lộc.

Trước đó, đoàn kiểm tra đã kiểm tra thực tế một số công trình hạ tầng trên địa bàn xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc.


TÂN AN/baolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/531199-kiem-tra-tien-do-xay-dung-nong-thon-moi-tai-huyen-cao-loc-2.html

  • Từ khóa