Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đối với 8 sản phẩm

Thứ 5, 06.10.2022 | 16:51:27
525 lượt xem

Sáng 6/10, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm) tỉnh tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2022.


Ông Lý Việt Hưng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh phát biểu tại hội nghị

Trong đợt đánh giá này, có 8 sản phẩm của 5 huyện (Chi Lăng, Hữu Lũng, Cao Lộc, Lộc Bình, Văn Lãng) gửi hồ sơ đề nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn. Trong đó, có 1 sản phẩm (na Chi Lăng, huyện Chi Lăng) nâng cấp từ 3 sao lên 4 sao và 7 sản phẩm mới.

Các sản phẩm này thuộc 3 nhóm thực phẩm tươi sống, thực phẩm thô, thực phẩm chế biến.


Các chủ thể trưng bày sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng tại hội nghị

Tại hội nghị, các thành viên hội đồng đã thảo luận, đánh giá, góp ý hồ sơ đối với các sản phẩm với những nội dung như: tên thương hiệu sản phẩm; mẫu mã bao bì, các thông tin trên bao bì sản phẩm; câu chuyện về sản phẩm… Đồng thời, các chủ thể có sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng đã phân tích làm rõ, bổ sung các tiêu chí chưa đạt trước thành viên hội đồng. Sau đó, hội đồng thảo luận, chấm điểm sản phẩm theo các tiêu chí quy định.

Việc đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được hội đồng thực hiện nghiêm túc, chính xác, đúng với chất lượng và yêu cầu đề ra. Hội đồng đã thống nhất chấm điểm và xếp hạng 8 sản phẩm đạt 3 sao và 4 sao.

Trong đó, sản phẩm na Chi Lăng (huyện Chi Lăng) được nâng cấp lên sản phẩm OCOP 4 sao; 7 sản phẩm đạt 3 sao gồm: bánh chưng cẩm Hồng Lý, na Yên Vượng (huyện Hữu Lũng), bún gấc Lệ Chi, mật ong (huyện Văn Lãng), hạt dẻ tươi, vịt quay Nguyên Xinh (huyện Cao Lộc), khau nhục Trần Sinh (huyện Lộc Bình)

Sau hội nghị, các chủ thể tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của hội đồng. Dựa trên cơ sở đó, hội đồng sẽ trình UBND tỉnh để cấp chứng nhận OCOP cho các sản phẩm này.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/ocop-tinh-lang-son/531721-danh-gia-phan-hang-san-pham-ocop-doi-voi-8-san-pham.html

  • Từ khóa