"Ông lớn" Petrolimex báo lãi lớn nhưng… lỗ vì hoạt động kinh doanh xăng dầu

Thứ 7, 05.11.2022 | 08:51:15
692 lượt xem

Báo cáo tài chính quý III của Petrolimex cho thấy mức doanh thu và lãi đều tăng bằng lần so với cùng kỳ. Tuy nhiên, oái ăm là mảng xăng dầu lại lỗ trong khi cùng kỳ có lãi.

Lãi tăng gấp 2,4 lần cùng kỳ

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex - mã chứng khoán: PLX), các chỉ tiêu kết quả kinh doanh của "ông lớn" ngành xăng dầu tăng rất mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần quý III của Petrolimex đạt 73.695 tỷ đồng, tăng gấp 2,1 lần so với cùng kỳ. Tuy nhiên, cùng với doanh thu thì giá vốn hàng bán cũng tăng mạnh gấp gần 2,2 lần, lên tới 70.892 tỷ đồng. Theo đó, doanh nghiệp chỉ còn 2.803 tỷ đồng lãi gộp, tăng 37,7% so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 5,6% đạt 279 tỷ đồng, đồng thời chi phí tài chính cũng tăng 48,6% lên mức 319 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 25% và 31,5% so với cùng kỳ, lên 2.407 tỷ đồng và 196 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận đạt 302 tỷ đồng, tăng rất mạnh, gấp 3,6 lần quý III/2021. Cộng thêm khoản lợi nhuận khác, Petrolimex báo lãi trước thuế 313 tỷ đồng trong quý III vừa qua, gấp 2,8 lần cùng kỳ năm 2021. Lãi sau thuế đạt 190 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần quý III/2021, trong đó, lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 99 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ gần 30%.

(Nguồn: BCTC Petrolimex - Biểu đồ: Mai Chi).

Lũy kế 9 tháng, Petrolimex đạt 225.697 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 88,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy vậy, lãi trước thuế 9 tháng chỉ đạt 614 tỷ đồng; lãi sau thuế là 498 tỷ đồng, chỉ bằng 20,7% kết quả cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu do giá vốn hàng bán tăng mạnh (lãi gộp suy giảm) và chi phí tài chính cao gấp đôi cùng kỳ, chi phí bán hàng cũng tăng mạnh.

Theo kế hoạch đặt ra cho năm nay, Petrolimex lên mục tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế hợp nhất lần lượt là 186.000 tỷ đồng và 3.060 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, Petrolimex đã vượt 21% kế hoạch doanh thu nhưng mới chỉ hoàn thành 20% kế hoạch lợi nhuận.

Hoạt động kinh doanh xăng dầu phát sinh lỗ

Về mặt số liệu của bản báo cáo tài chính công bố lần này, Petrolimex không thuyết minh về cơ cấu doanh thu của tập đoàn theo lĩnh vực kinh doanh. Tuy doanh thu và lợi nhuận chung đều tăng mạnh song ông Nguyễn Bá Tùng - Kế toán trưởng của Petrolimex (người được ủy quyền công bố thông tin) - cho biết, thực tế, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh xăng dầu quý III phát sinh lỗ trong khi cùng kỳ có lãi (giảm hơn 300 tỷ đồng so với cùng kỳ).

Nguyên nhân chủ yếu là giá xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến bất thường theo xu hướng giảm và chi phí khâu tạo nguồn, khâu lưu thông thực tế tăng cao hơn chi phí định mức theo quy định được tính trong giá cơ sở.

Trong khi đó, lợi nhuận từ hoạt động lĩnh vực khác tăng so với cùng kỳ (tăng hơn 400 tỷ đồng), trong đó, một số công ty con kinh doanh tại lĩnh vực vận tải, nhiên liệu bay… đã trở lại hoạt động ổn định sau đại dịch Covid.

Riêng lợi nhuận từ hoạt động tài chính bị giảm so với cùng kỳ chủ yếu do phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá (cùng kỳ có lãi). Trong quý III, tỷ giá có xu hướng tăng mạnh, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định điều chỉnh tăng biên độ tỷ giá đối với đô la Mỹ lên 5% so với tỷ giá trung tâm.

Đầu tư 4.200 tỷ đồng trái phiếu

Tại ngày 30/9, giá trị tài sản ngắn hạn của "ông lớn" này đạt 45.378 tỷ đồng, tăng 4.075 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Trong đó, giá trị hàng tồn kho của doanh nghiệp ghi nhận đạt 14.692 tỷ đồng tại ngày cuối tháng 9, tăng 1.529 tỷ đồng so với đầu năm. Đáng chú ý, Petrolimex phải tăng gần gấp đôi dự phòng giảm giá hàng tồn kho từ 224 tỷ đồng hồi đầu năm lên mức 432 tỷ đồng tại ngày 30/9.

Vào cuối quý III, Petrolimex cũng đang nắm trong tay lượng tiền mặt 7.553 tỷ đồng, tăng 1.360 tỷ đồng sau 9 tháng. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, doanh nghiệp có khoản đầu tư dài hạn vào trái phiếu trị giá 4.200 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với đầu năm.


Mai Chi/dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/kinh-doanh/ong-lon-petrolimex-bao-lai-lon-nhung-lo-vi-hoat-dong-kinh-doanh-xang-dau-20221104132323476.htm

  • Từ khóa