Tổng kết dự án “Xây dựng mô hình trồng rừng thâm canh trám bằng cây ghép”

Thứ 6, 09.12.2022 | 15:33:57
876 lượt xem

Ngày 9/12/2022, tại thành phố Lạng Sơn, Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức hội nghị tổng kết dự án “Xây dựng mô hình trồng rừng thâm canh trám bằng cây ghép”.


Chủ nhiệm dự án báo cáo kết quả thực hiện dự án

Dự án “Xây dựng mô hình trồng rừng thâm canh trám bằng cây ghép” được triển khai trong giai đoạn 2020-2022 tại 3 tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang và Yên Bái với tổng diện tích 50 ha. Trong đó tại Lạng Sơn, dự án được triển khai tại 3 huyện: Văn Quan, Hữu Lũng, Tràng Định với diện tích 25 ha, 27 hộ tham gia.

Tham gia vào dự án, các hộ dân được hỗ trợ 100% cây giống, phân bón, đào tạo, tập huấn trong thời gian thực hiện dự án. Sau một thời gian triển khai thực hiện, cây trám ghép sinh trưởng và phát triển ổn định, tỷ lệ sống sau 3 năm đạt trên 90%, tỷ lệ ra hoa 50% và dự kiến khoảng năm thứ 4-5 sẽ cho thu hoạch. So với cây trám bản địa, cây trám ghép có chiều cao thấp hơn, tạo thuận lợi cho việc thu hoạch. Bên cạnh đó, thời gian thu hoạch sớm hơn…

Từ những kết quả bước đầu của dự án tạo điều kiện giúp bà con nông dân nâng cao năng suất cây trồng, qua đó từng bước nhân rộng để nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất nông, lâm nghiệp.


TÂN AN/baolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/546182-tong-ket-du-an-xay-dung-mo-hinh-trong-rung-tham-canh-tram-bang-cay-ghep.html

  • Từ khóa