Thực hiện đăng ký đất đai lần đầu: Bắc Sơn quyết tâm hoàn thành mục tiêu

Thứ 6, 26.05.2023 | 14:47:08
899 lượt xem

Trong 5 tháng đầu năm 2023, huyện Bắc Sơn đã hoàn thành công tác kê khai quy chủ các thửa đất chưa được đăng ký đất đai lần đầu với tổng số 12.100/26.196 thửa đất, đạt 46,1% kế hoạch tỉnh giao và là huyện có khối lượng thực hiện đạt cao nhất trong 11 huyện, thành phố. Để có được kết quả này, huyện Bắc Sơn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và tập trung chỉ đạo quyết liệt các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã vào cuộc triển khai có hiệu quả.

Ông Hoàng Minh Tùng, Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Sơn cho biết: Thực hiện Văn bản số 121/UBND-KT ngày 8/2/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác đăng ký đất đai đối với người sử dụng đất và người được Nhà nước giao đất để quản lý, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch số 48 ngày 13/2/2023 về việc thực hiện đăng ký đất đai lần đầu trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2023. Qua rà soát, tính đến cuối năm 2022, toàn huyện còn 52.392 thửa đất chưa được đăng ký đất đai lần đầu và trong năm 2023 toàn huyện phải hoàn thành đăng ký kê khai quy chủ và lập hồ sơ tối thiều đối với 26.196 thửa đất, tương đương 50%.

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Sơn kiểm tra đối chiếu danh mục các thửa đất được kê khai lần đầu tại trụ sở UBND xã Long Đống, huyện Bắc Sơn

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, UBND huyện đã yêu cầu các phòng, ban chức năng của huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện và các đoàn thể vào cuộc thực hiện nhiệm vụ này. Đối với cấp xã, UBND huyện yêu cầu phải xây dựng kế hoạch chi tiết, thành lập ban chỉ đạo cấp xã, thành lập các tổ công tác phụ trách từng thôn, bản “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động, hướng dẫn người dân kê khai từng thửa đất.

Bà Triệu Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cho biết: Ủy ban MTTQ huyện đã chỉ đạo ủy ban MTTQ cấp xã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động Nhân dân và các hội viên thực hiện trách nhiệm của mình trong công tác đăng ký đất đai lần đầu. Từ tháng 2/2023 đến nay, ủy ban MTTQ cấp các cấp trên địa bàn đã thực hiện tuyên truyền lồng ghép được 145 cuộc, thu hút 8.772 người tham dự về nội dung thực hiện đăng ký kê khai đất đai lần đầu.

Cùng với đó, chính quyền cơ sở cũng tích cực triển khai với các giải pháp cụ thể, hiệu quả . Ông Hoàng Công Hoà, Chủ tịch UBND xã Long Đống cho biết: Ngay sau khi UBND huyện ban hành kế hoạch, UBND xã đã thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác chuyên trách triển khai ngay việc rà soát đối với tất cả các thửa chưa đăng ký, thông báo đến từng người sử dụng đất. Phương pháp đặt ra là tập trung ưu tiên triển khai trước các thôn có khối lượng lớn và làm tại thôn nào gọn thôn đó, không dàn trải, làm thửa nào, hộ nào hoàn thiện ngay hồ sơ đối thửa đó, hộ đó.

Nhờ phương pháp triển khai bài bản có trọng điểm, đến cuối tháng 5/2023, xã đã hoàn thành việc kê khai được 458/1.135 thửa cần phải hoàn thành trong năm 2023, tương đương 40,3% kế hoạch. Đồng thời, tổ công tác đang tiếp tục rà soát quy chủ, lập hồ sơ đăng ký đối với 300 thửa đất của người sử dụng đất và phấn đấu hoàn thành vào giữa tháng 6/2023. Theo lãnh đạo UBND xã Long Đống, với tiến độ triển khai khẩn trương và phương pháp bài bản như hiện nay mục tiêu hoàn thành kê khai lần đầu đối với 1.135 thửa đất cho người sử dụng đất trong tháng 10/2023 là hoàn toàn khả thi.

Không chỉ riêng ở xã Long Đống, taiại các xã thị trấn khác cũng triển khai có hiệu quả công tác này. Theo  thống kê, tính đến cuối tháng 5/2023, toàn huyện đã thực đăng ký kê khai đất đai lần đầu đối với 12.100 thửa, tương đương 46,1% kế hoạch. Trong đó, có 2/18 xã, thị trấn thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch năm đề ra (xã Vạn Thuỷ và Chiêu Vũ); có 6/18 xã, thị trấn thực hiện đạt từ 53% đến 95,7% (Nhất Tiến; Hưng Vũ; Vũ Sơn; Bắc Quỳnh; Tân Thành và thị trấn Bắc Sơn).

Bà Hoàng Thị Chuyên, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bắc Sơn cho biết: Nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện kế hoạch của UBND huyện về đăng ký kê khai đất đai lần đầu, chi nhánh chủ động phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát, cập nhật các thửa đất chưa thực hiện đăng ký đất đai lần đầu, từ đó, làm căn cứ xây dựng bản đồ đăng ký đất đai, tiến tới bước hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Không những vậy, từ đầu năm đến nay, chi nhánh còn cử 8 lượt cán bộ xuống các xã có khối lượng cần kê khai các thửa đất lần đầu lớn nhằm giải đáp thắc mắc, hướng dẫn người dân trong công tác lập hồ sơ đăng ký; hỗ trợ các xã trong quá trình triển khai. Nhờ đó, trong 5 tháng đầu năm 2023, chi nhánh đã hoàn thiện hồ sơ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người sử dụng đất được 434 giấy và thực hiện niêm yết công khai hồ sơ đăng ký kê khai được 1.751 thửa đất lần đầu cho các chủ sử dụng đất”.

Ông Nguyễn Ngọc Thiều, Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn cho biết: Đối với các xã có tiến độ chậm và tỷ lệ thấp, huyện yêu cầu nêu rõ lý do và phải có giải pháp cụ thể cho tháng tiếp theo. Trên cơ sở đó, huyện có giải pháp chỉ đạo phù hợp cũng như biện pháp thực hiện hỗ trợ về nhân lực, kỹ thuật để thúc đẩy tiến độ triển khai. Mục tiêu của huyện đặt ra đối với công tác đăng ký đất đai lần đầu đối với các thửa đất cho người sử dụng đất trong năm 2023 là không chỉ đạt mà còn phải vượt kế hoạch đề ra. Để từ đó huyện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai hoàn chỉnh phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai của huyện trong nhiều năm tới.


TRANG NINH

https://baolangson.vn/kinh-te/584772-thuc-hien-dang-ky-dat-dai-lan-dau-bac-son-quyet-tam-hoan-thanh-muc-tieu.html

  • Từ khóa