Phát triển kinh tế tập thể: Gỡ khó về vốn cho hợp tác xã

Thứ 7, 27.05.2023 | 09:12:15
1,030 lượt xem

Những năm gần đây, nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh đã tiếp cận được các nguồn vốn vay. Qua đó tạo nguồn lực quan trọng để các HTX từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển.

Từ nhiều năm qua, thiếu vốn để duy trì cũng như mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh luôn là bài toán khó giải đối với các HTX trên địa bàn tỉnh. Trước thực tế đó, những năm gần đây, các cấp, ngành liên quan đã triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, từng bước giúp các HTX tiếp cận nguồn vốn.

Mô hình nuôi cá lồng của HTX nông nghiệp Phai Sen, huyện Lộc Bình

Ông Liễu Xuân Du, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết: Để các HTX nắm bắt cũng như tiếp cận các nguồn vốn, hằng năm, Liên minh HTX tỉnh thường xuyên phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn HTX tiếp cận chính sách hỗ trợ phát triển HTX nói chung, trong đó có chính sách hỗ trợ vay vốn.

Cụ thể, từ năm 2022 đến nay, Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền về Luật HTX năm 2012 cũng như các chính sách hỗ trợ HTX được 44 cuộc với gần 4.400 lượt người tham gia; tổ chức 11 lớp tập huấn nâng cao năng lực quản trị, điều hành cũng như lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các bước tiếp cận nguồn vốn vay cho cán bộ quản lý, thành viên HTX.

Bên cạnh đó, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố đã tổ chức các hội nghị tập huấn, phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các chính sách hỗ trợ HTX như Chương trình số 19/CTr-UBND ngày 23/5/2021 của UBND tỉnh về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021 – 2025; chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng theo Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh và Nghị quyết 15/2021/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 08 về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2025…

Thông qua tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, nhiều HTX đã kịp thời nắm bắt và tiếp cận được nguồn vốn để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Bà Lưu Thu Hiền, Giám đốc HTX Sản xuất và Dịch vụ nông nghiệp An Hồng, thành phố Lạng Sơn cho biết: HTX được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2019 với ngành nghề chính là chăn nuôi lợn với quy mô 200 con lợn nái và 2.000 con lợn thịt. Năm 2022, thông qua công tác tuyên truyền, hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn, HTX đã chủ động tìm hiểu các quy định, điều kiện để tiếp cận nguồn vốn vay hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết 08, Nghị quyết 15 với số vốn 9 tỷ đồng. Từ nguốn vốn vay đó, HTX có thêm nguồn lực để đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh tại huyện Bình Gia với quy mô 700 lợn nái và 2.000 con lợn thịt. Hiện nay, HTX đang tạo việc làm ổn định cho 50 lao động với thu nhập bình quân trên 6 triệu đồng/người/tháng.

Cùng với HTX Sản xuất và Dịch vụ nông nghiệp An Hồng, nhiều HTX khác trên địa bàn tỉnh đã tiếp cận nguồn vốn vay để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, từng bước khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động. Theo số liệu của Liên minh HTX tỉnh, đến nay trên địa bàn tỉnh có 470 HTX đăng ký hoạt động, trong đó có 400 HTX đang hoạt động. Qua khảo sát cũng như nắm bắt thông tin thực tế có khoảng 60% số HTX đang hoạt động có nhu cầu vay vốn. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 24 HTX vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX với dư nợ là 5,72 tỷ đồng; 6 HTX vay vốn hỗ trợ lãi suất với dư nợ gần 20 tỷ đồng, tăng gần 400% so với năm 2021; 23 HTX vay vốn tại các ngân hàng với dư nợ trên 80 tỷ đồng, tăng gần 47% so với năm 2021. Tổng số HTX đã vay được vốn chiếm 22% số HTX có nhu cầu vay vốn.

Từ nguồn vốn vay tiếp cận được, các HTX đã nhanh chóng bắt tay vào đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, qua đó từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động và góp phần vào sự phát triển kinh tế tập thể chung trên địa bàn tỉnh. Đến nay, doanh thu bình quân chung 1 HTX trên địa bàn tỉnh đạt 1,2 tỷ đồng/năm; thu nhập bình quân người lao động đạt 4-5 triệu đồng/người/tháng; các HTX nộp ngân sách bình quân mỗi năm khoảng 7,5 tỷ đồng; 95 HTX được đánh giá xếp loại hoạt động khá, tốt  (chiếm 29,5% trên tổng số HTX đủ điều kiện đánh giá).

Ông Liễu Xuân Du, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết: Thời gian tới, Liên minh HTX tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhiều HTX biết đến chính sách hỗ trợ HTX nói chung, trong đó có chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng theo Nghị quyết 08, Nghị quyết 15.

Cùng với đó, Liên minh HTX cũng đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tháo gỡ những điểm nghẽn trong việc tiếp cận vốn vay của các HTX, từ đó tạo thuận lợi cho HTX có thêm nguồn lực để vượt qua khó khăn, vươn lên trong sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, chính các HTX cần chủ động nghiên cứu, tìm hiểu các chính sách hỗ trợ để thực hiện các bước tiếp cận nguồn vốn theo đúng yêu cầu, quy định.


Tân An/baolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/584781-phat-trien-kinh-te-tap-the-go-kho-ve-von-cho-hop-tac-xa.html

  • Từ khóa