Hơn 1.000 người tham gia ngày hội tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm huyện Chi Lăng

Thứ 2, 29.05.2023 | 08:37:28
713 lượt xem

Ngày 28/5, UBND huyện Chi Lăng tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước năm 2023. Ngày hội có 23 gian hàng, trong đó có 14 đơn vị tuyển dụng trong và ngoài tỉnh, gần 1.000 học sinh, đoàn viên thanh niên, người lao động trên địa bàn huyện tham gia.


Các đại biểu tham dự ngày hội

Huyện Chi Lăng có trên 30.000 người trong độ tuổi lao động, chiếm trên 40% dân số. Người lao động trên địa bàn chủ yếu sống bằng nghề nông, nhiều người chưa có việc làm ổn định, nhu cầu về việc làm cao. Vì vậy, việc tổ chức ngày hội hướng nghiệp, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước trên địa bàn huyện nhằm đáp ứng nhu cầu chính đáng về việc làm của người lao động trên địa bàn huyện.

Tại ngày hội, học sinh, đoàn viên thanh niên và người lao động đã được các doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng định hướng nghề nghiệp, các ngành học, các nghề đào đạo, các nghề đang có nhu cầu tuyển dụng lao động cao; thông tin về xuất khẩu lao động và du học tại một số nước như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… Cùng đó, người lao động được giới thiệu các ngành nghề đang thiếu nhân lực và tham gia phỏng vấn trực tiếp với các doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng


Người lao động trên địa bàn huyện được tư vấn, giới thiệu việc làm tại ngày hội


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/lao-dong-viec-lam/585278-hon-1-000-nguoi-tham-gia-ngay-hoi-tu-van-huong-nghiep-gioi-thieu-viec-lam-huyen-chi-lang.html

  • Từ khóa