Khẩn trương giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến các dự án cụm công nghiệp

Thứ 6, 02.06.2023 | 09:46:22
794 lượt xem

Ngày 1/6, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp xem xét tiến độ thực hiện các dự án cụm công nghiệp đã được thành lập, quyết định chủ trương đầu tư, lựa chọn được nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện Cao Lộc, Hữu Lũng, Bắc Sơn, Đình Lập và đại diện các nhà đầu tư thực hiện các dự án.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, tính đến nay, UBND tỉnh đã quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và thành lập 4 cụm công nghiệp gồm: Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, huyện Cao Lộc; Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2, huyện Bắc Sơn; Cụm công nghiệp Đình Lập, huyện Đình Lập và Cụm công nghiệp Hồ Sơn 1, huyện Hữu Lũng. Tổng diện tích sử dụng đất của 4 cụm công nghiệp nêu trên gần 193,95 ha với tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng.

Hiện 4 cụm công nghiệp đang được các nhà đầu tư triển khai hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định về đánh giá tác động môi trường, phòng cháy chữa cháy, lập quy hoạch chi tiết dự án, lập dự án đầu tư và chuẩn bị triển khai công tác đo đạc kiểm đếm, bồi thường hỗ trợ tái định cư.


Đại diện nhà đầu tư Dự án Cụm công nghiệp Hồ Sơn 1 phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện các sở ngành, UBND các huyện được giao theo dõi, chỉ đạo hỗ trợ các nhà đầu tư đã báo cáo nhanh tình hình thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh giao trong việc triển khai các dự án cụm công nghiệp. Theo đó, tiến độ triển khai thực hiện các dự án cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra.

Các nhà đầu tư cam kết tập trung huy động nguồn lực, phối hợp với các ngành, UBND các huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Trong đó, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý như: đánh giá tác động môi trường, lập quy hoạch chi tiết, phòng cháy chữa cháy, chuyển mục đích sử dụng đất rừng, đất lúa; khẩn trương hoàn thiện công tác thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật lựa chọn nhà thầu để khởi công dự án sớm nhất có thể.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc triển khai các cụm công nghiệp được tỉnh đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian qua. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cụm công nghiệp, các sở, ngành và nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục hành chính liên quan đến dự án. Cùng đó, các sở, ngành hướng dẫn các nhà đầu tư khẩn trương thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước liên quan đến sử dụng đất rừng, đất lúa, trồng rừng thay thế; đồng thời rà soát diện tích đất rừng, đất lúa để thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định hiện hành.

UBND các huyện và nhà đầu tư khẩn trương thực hiện thủ tục liên quan đến giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư phục vụ cho các hộ bị ảnh hưởng và ký cam kết bố trí đủ vốn thực hiện dự án. Các nhà đầu tư khẩn trương thành lập doanh nghiệp để triển khai dự án theo quy định.

Về giải quyết đất thừa trong quá trình san lấp mặt bằng các cụm công nghiệp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện theo đúng quy định. Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh sử dụng tổ công tác liên ngành, thực hiện hỗ trợ các nhà đầu tư để tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính trong quá trình thực hiện các dự án cụm công nghiệp.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/586420-khan-truong-giai-quyet-cac-thu-tuc-hanh-chinh-lien-quan-den-cac-du-an-cum-cong-nghiep.html

  • Từ khóa