Nhà đầu tư không chi trả kinh phí bồi thường: Giải phóng mặt bằng dự án xây dựng khu ở mới sinh thái sông Kỳ Cùng gặp khó

Thứ 3, 26.09.2023 | 09:18:54
692 lượt xem

Dự án xây dựng khu ở mới sinh thái sông Kỳ Cùng là dự án trọng điểm của tỉnh năm 2023, công trình được UBND thành phố thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng từ năm 2022. Cuối tháng 5 và cuối tháng 6/2023, UBND thành phố Lạng Sơn đã ban hành 2 quyết định phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Tuy nhiên, từ đó đến nay thành phố chưa thể chi trả cho các hộ bị ảnh hưởng theo phương án đã phê duyệt, do nhà đầu tư chưa chuyển kinh phí bồi thường.

Một phần diện tích nằm trong dự án khu ở mới sông Kỳ Cùng hiện đang được các đối tượng đổ trộm chất thải xây dựng

Dự án khu ở mới sinh thái sông Kỳ Cùng có diện tích thu hồi đất 9,47 ha, tại xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn với 80 hộ và 2 tổ chức bị ảnh hưởng. Nhà đầu tư trúng thầu dự án là liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Lạng Sơn và Công ty Cổ phần Đầu tư nhà Đất Việt. Dự án có kinh phí thực hiện hơn 465 tỷ đồng, trong đó, chi phí dự kiến thực hiện dự án hơn 412,5 tỷ đồng và chi phí giải phóng mặt bằng 52,5 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án là 36 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (dự án được ký hợp đồng giữa nhà đầu tư và UBND tỉnh vào giữa tháng 12/2021). Kinh phí thực hiện công tác giải phóng mặt bằng do doanh nghiệp dự án bố trí để chi trả theo kế hoạch tiến độ được UBND tỉnh phê duyệt.

Doanh nghiệp được thành lập để thực hiện dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư Kỳ Cùng có địa chỉ đăng ký văn phòng giao dịch tại số 168 Bùi Thị Xuân, khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn.

Dự án được UBND tỉnh lựa chọn là danh mục dự án trọng điểm tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ trong năm 2022 và 2023. Theo đó, trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh, năm 2022, UBND thành phố Lạng Sơn triển khai trình tự thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng như: lập hồ sơ trích đo khu đất; xây dựng giá đất cụ thể, thực hiện thông báo thu hồi đất, kiểm đếm…

Tính đến hết tháng 6/2023, UBND thành phố đã kiểm đếm được 63 trường hợp với diện tích 5,51/9,74 ha, tương đương 56,7% diện tích và đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 46 trường hợp với tổng kinh phí hơn 14,2 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 24/5/2023, UBND thành phố Lạng Sơn ban hành Quyết định số 1261/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ thực hiện dự án khu ở mới sinh thái sông Kỳ Cùng, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn (đợt 1) với tổng kinh phí hơn 9,34 tỷ đồng. Tiếp đó, ngày 26/6/2023 UBND thành phố tiếp tục phê duyệt phương án bổi thường hỗ trợ (đợt 2) tại Quyết định số 1549/QĐ-UBND với tổng kinh phí 4,86 tỷ đồng.

Tuy nhiên, từ khi UBND thành phố phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đến nay, doanh nghiệp chưa chuyển kinh phí để chi trả cho các hộ bị ảnh hưởng.

Ông Trần Đức Thọ, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Lạng Sơn cho biết: Ngay sau khi UBND thành phố ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường đợt 1 ngày 29/5/2023, trung tâm đã ban hành văn bản đề nghị Công ty Cổ phần Kỳ Cùng chuyển kinh phí để chi trả nhưng sau gần 2 tuần, trung tâm vẫn không nhận được phản hồi của nhà đầu tư. Sau đó, trung tâm tiếp tục tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản đôn đốc nhưng doanh nghiệp vẫn chưa chuyển kinh phí bồi thường.

Đáng chú ý, trong tháng 6 và tháng 7/2023, UBND thành phố Lạng Sơn đã ban hành 3 văn bản đôn đốc doanh nghiệp dự án chuyển kinh phí thực hiện phương án bồi thường đã phê duyệt. Nhưng đến nay, công ty vẫn chưa chuyển tiền để chi trả theo hợp đồng đã ký kết.

Không những vậy, trong quá trình phối hợp thực hiện các thủ tục trích đo thửa đất nhà đầu tư cũng rất thờ ơ trong việc phối hợp với UBND thành phố thực hiện các phần việc phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án.

Để làm rõ hơn về nguyên nhân doanh nghiệp dự án chưa chuyển kinh phí để thực hiện phương án bồi thường, phóng viên đã cố gắng kết nối với đại diện doanh nghiệp dự án nhưng đều không liên lạc được.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hạnh, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn cho biết: Do nhà đầu tư chậm chuyển kinh phí chi trả đối với phương án bồi thường đã phê duyệt, UBND thành phố đã báo cáo Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố và đề xuất xem xét dừng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án.

Ông Hà Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Đối với vấn đề kinh phí giải phóng mặt bằng khu vực phạm vi thực hiện dự án, doanh nghiệp phải bố trí đủ kinh phí để chi trả theo hợp đồng đã ký kết. Tại Thông báo số 424/TB-UBND ngày 25/8/2025 của UBND tỉnh về thông báo kết luận cuộc họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, liên quan đến dự án khu ở mới sinh thái sông Kỳ Cùng có nêu: “Trường hợp nhà đầu tư không chấp thuận thì Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất dừng thực hiện hợp đồng dự án, xử lý theo quy định của pháp luật”. Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang rà soát toàn diện dự án để báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý theo quy định.

Dự án đầu tư xây dựng khu ở mới sinh thái sông Kỳ Cùng là dự án trọng điểm của tỉnh, đã được UBND thành phố ưu tiên thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để chủ đầu tư sớm triển khai công tác xây lắp công trình. Do đó, vấn đề chậm bố trí vốn để chi trả phương án bồi thường do nhà đầu tư gây ra sẽ gây khó khăn cho thành phố trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của nhà nước về thu hồi giải phóng mặt bằng sau này.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/613162-n.html

  • Từ khóa