Chi hội Doanh nghiệp môi trường: Gắn sản xuất kinh doanh với thực hiện an sinh xã hội

Thứ 3, 31.10.2023 | 08:38:56
663 lượt xem

Trong những năm qua, các thành viên của Chi hội Doanh nghiệp môi trường trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh là điển hình trong thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thu gom, xử lý rác thải môi trường trên địa bàn tỉnh, gắn với thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.


Công nhân Công ty TNHH Huy Hoàng thực hiện thu gom xử lý rác thải trên địa bàn thành phố Lạng Sơn

Chi hội Doanh nghiệp môi trường Lạng Sơn được thành lập năm 2020, có 13 hội viên là các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trên lĩnh vực cung cấp dịch vụ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Ông Đinh Trọng Cảnh, Giám đốc Công ty TNHH Huy Hoàng, Chi hội trưởng Chi hội Doanh nghiệp môi trường tỉnh cho biết: Công ty đảm nhận công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Để bảo đảm hoạt động, công ty thường xuyên nâng cấp thiết bị xe máy chuyên dụng phục vụ hoạt động thu gom đảm bảo nhanh và kịp thời. Đến nay, công ty đã đầu tư tổng số 30 xe máy, thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác thu gom gồm xe tải, xe thu gom, máy xúc… tạo việc làm ổn định cho 133 lao động với thu nhập bình quân đạt 7 đến 8 triệu đồng/người/tháng.

Theo báo cáo của UBND thành phố Lạng Sơn từ năm 2020 đến hết tháng 9/2023, Công ty TNHH Huy Hoàng đã thực hiện thu gom hơn 130 nghìn tấn rác thải sinh hoạt trên địa bàn với tổng giá trị kinh phí quyết toán hợp đồng thu gom hơn 121 tỷ đồng.

Bà Hoàng Thị Huyền, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cho biết: Trong những năm qua, bên cạnh việc thực hiện tốt công tác thu gom xử lý rác thải Công ty TNHH Huy Hoàng còn phối hợp tốt với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân giữ gìn về sinh môi trường, không xả rác bừa bãi và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhờ đó, ý thức chấp hành quy định của nhà nước về bảo vệ môi trường của đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn thành phố được nâng lên, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị thành phố Lạng Sơn ngày càng văn minh, sạch đẹp.

Hợp tác xã Tiến Đạt huyện Lộc Bình là một trong những thành viên thuộc Chi hội Doanh nghiệp môi trường. Hiện Hợp tác xã đảm nhận thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại 9 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lộc Bình. Để bảo đảm công tác thu gom được kịp thời, đơn vị đã đầu tư 15 thiết bị chuyên dụng và hơn 2.000 thùng rác bố trí trên các tuyến đường phục vụ thu gom rác thải. Hợp tác xã với năng lực thu gom rác thải đạt khoảng 13 nghìn tấn/năm, doanh thu đạt gần 10 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 50 lao động.

Bà Lưu Thuý Hằng, Giám đốc Hợp tác xã Tiến Đạt cho biết: Hoạt động thu gom xử lý rác thải là ngành nghề rất độc hại, đặc thù, do đó để bảo đảm hoạt động sản xuất ngoài việc đầu tư trang thiết bị chuyên dụng để tăng năng suất giải phóng sức lao động thì đơn vị cũng đặc biệt chú ý đến việc thực hiện các chế độ cho người lao động như: đóng bảo hiểm xã hội, y tế và các chế độ đãi ngộ khác để người lao động yên tâm làm việc. Nhờ đó, kế hoạch sản xuất kinh doanh của hợp tác xã luôn thực hiện đạt và vượt mục tiêu về doanh thu, lợi nhuận đề ra.

Theo số liệu báo cáo của Chi hội Doanh nghiệp môi trường, hiện năng lực thu gom rác thải sinh hoạt của các hội viên đạt khoảng 303 tấn/ngày, toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt được thu gom cơ bản được xử lý ngay trong ngày. Trong đó, số lượng rác xử lý bằng hình thức chôn lấp là 265,5 tấn/ngày và bằng lò đốt 37,5 tấn/ngày.

Trong giai đoạn từ năm 2020 đến hết tháng 9/2023, tổng doanh thu của các doanh nghiệp hợp tác xã thành viên của chi hội đạt 430 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 6,5 tỷ đồng, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước 20,4 tỷ đồng và chi trả bảo hiểm xã hội cho người lao động 24,1 tỷ đồng.

Ông Đào Trọng Tâm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Hoạt động sản xuất kinh doanh của thành viên Chi hội Doanh nghiệp môi trường khá hiệu quả, các thành viên trong chi hội có sự đoàn kết nhất trí cao và thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động thu gom xử lý rác thải. Bên cạnh đó, Chi hội Doanh nghiệp môi trường cũng là một trong 13 đơn vị trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội do tỉnh phát động.

Theo số liệu báo cáo của chi hội, trong giai đoạn từ năm 2020 đến hết tháng 9/2023, các doanh nghiệp thành viên chi hội đã đóng góp hơn 4,4 tỷ đồng vào các hoạt động an sinh xã hội như: thăm hỏi động viên các gia đình chính sách; ủng hộ xây dựng nông thôn mới; xây dựng đường kiểm tra mốc giới…

Với những đóng góp tích cực của Chi hội Doanh nghiệp môi trường trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh cũng như trong hoạt động bảo đảm bảo sinh xã hội. Trong giai đoạn 2020 – 2023, 4/13 doanh nghiệp thành viên được UBND tỉnh tặng bằng khen; 8/13 doanh nghiệp được tặng giấy khen do UBND các huyện, thành phố trao tặng.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/620824-chi-hoi-doanh-nghiep-moi-truong-gan-san-xuat-kinh-doanh-voi-thuc-hien-an-sinh-xa-hoi.html

  • Từ khóa