Hội nghị trực tuyến với các địa phương hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII

Thứ 3, 31.10.2023 | 15:13:18
536 lượt xem

Sáng 31/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị với các địa phương về hoàn thiện Kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (quy hoạch điện VIII). Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu 63 tỉnh, thành phố.


Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Tại điểm đầu cầu tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Quy hoạch điện VIII đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (theo Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ). Qua đó, Quy hoạch điện VIII thực hiện quy hoạch phát triển nguồn điện và lưới điện truyền tải ở cấp điện áp từ 220 kV trở lên, công nghiệp và dịch vụ về năng lượng tái tạo, năng lượng mới trên lãnh thổ Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII nêu rõ về công suất các dự án cung cấp nguồn điện đến năm 2030. Theo đó, tổng công suất thủy điện là 29.346 MW; tổng công suất nguồn điện đồng phát, nguồn điện sử dụng nhiệt dư, khí lò cao, sản phẩm phụ của dây chuyền công nghệ là 2.700MW; tổng công suất nhiệt điện than là 30.127MW; tổng công suất nhiệt điện khí trong nước là 14.930MW; tổng công suất nhiện điện LNG là 22.400MW.

Còn về công suất các nguồn năng lượng tái tạo của các địa phương, vùng đến năm 2023 cũng được xây dựng kế hoạch cụ thể, đó là: tổng công suất điện gió trên bờ (điện gió trên đất liền và gần bờ) là 21.880MW; tổng công suất điện gió ngoài khơi là 6.000MW; tổng công suất điện mặt trời mái nhà (tự sản, tự tiêu) tăng thêm là 2.600MW; tổng công suất điện sinh khối, điện sản xuất từ rác là 2.270MW.

Đối với tỉnh Lạng Sơn, ngoài nguồn năng lượng từ nhiệt điện, thủy điện đã khai thác, thì các nguồn điện như điện sinh khối, điện rác, và điện gió cũng là một trong những tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong thời gian tới.
Theo đó, UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Chính phủ quan tâm, xem xét bổ sung vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII chỉ tiêu khối lượng năng lượng tái tạo. Trong đó, về điện gió, tỉnh Lạng Sơn đề nghị điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu đến năm 2030 với tổng công suất điện gió trên bờ là 3.609MW; công suất thủy điện là 125MW; điện sinh khối là 80MW.

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và các địa phương cơ bản đồng tình với dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII. Đồng thời, các địa phương mong muốn Chính phủ xem xét điều chỉnh, cân đối hợp lý về cơ cấu các nguồn điện (thủy điện, nhiệt điện, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch) để bảo đảm sự phù hợp giữa các vùng miền, tránh quá tải trong truyền tải điện, tránh lãng phí nguồn lực xã hội, phù hợp với định hướng phát triển, phát huy được tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao Bộ Công thương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương để nhanh chóng xác định danh mục các dự án, quy mô công suất theo loại hình nguồn điện để bổ sung, hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.

Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ: Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII phải toàn diện, bám sát các mục tiêu trong Quy hoạch điện VIII. Mục tiêu cụ thể là đến năm 2025 phải đảm bảo được nguồn cung cấp điện lên hệ thống truyền tải điện quốc gia để đảm bảo cung ứng phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt trong nước. Kế hoạch phải lấy lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc lên hàng đầu, giảm được tối đa khí phát thải, giảm suất đầu tư, nhất là đường dây truyền tải, trạm biến áp để có giá thành điện tốt nhất.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/620934-hoi-nghi-truc-tuyen-voi-cac-dia-phuong-hoan-thien-ke-hoach-thuc-hien-quy-hoach-dien-viii.html

  • Từ khóa