Bộ Y tế chấn chỉnh việc đào tạo cán bộ y tế

Thứ 5, 21.03.2024 | 09:17:46
499 lượt xem

Trước các thông tin truyền thông gần đây phản ánh về tình trạng "tràn lan đào tạo y khoa liên tục", để tăng cường hơn nữa chất lượng công tác đào tạo liên tục cán bộ y tế, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ, ngành tăng cường chấn chỉnh công tác đào tạo.

Ảnh minh họa.

Công tác đào tạo liên tục cán bộ y tế nhằm nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế.

Tính đến nay, trên cả nước đã có hơn 600 đơn vị tham gia đào tạo liên tục (bao gồm: bệnh viện; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp y, dược; Hội nghề nghiệp về chuyên môn y tế; Sở Y tế các tỉnh, thành phố; cơ sở y tế của các bộ, ngành...).

Trong thời gian vừa qua, các đơn vị đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong tổ chức đào tạo liên tục để nâng cao năng lực cho cán bộ y tế nhằm phục vụ tốt cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên bên cạnh các kết quả đã đạt được, việc triển khai công tác đào tạo liên tục còn một số bất cập, chất lượng chưa bảo đảm theo yêu cầu.

Theo thông tin phản ánh trên các phương tiện truyền thông trong những ngày qua về việc "Tràn lan đào tạo y khoa liên tục" và trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị, để tăng cường hơn nữa chất lượng công tác đào tạo liên tục cán bộ y tế, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ, ngành chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức công tác đào tạo liên tục tại các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý theo đúng quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15, Nghị định số 96/2023/NĐ-CP, Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023, Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013, Thông tư 26/2020/TT-BYT ngày 28/12/2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan của Bộ Y tế, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, hiệu quả và kiểm soát tốt chất lượng công tác đào tạo liên tục, nhưng đồng thời phải bảo đảm khuyến khích và tạo điều kiện để cán bộ y tế nâng cao năng lực phục vụ tốt công tác khám, chữa bệnh cho người dân.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Y tế rà soát, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở đào tạo liên tục cán bộ y tế thuộc thẩm quyền quản lý, xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Bộ Y tế đề nghị các bộ, ngành có cơ sở tổ chức đào tạo liên tục cán bộ y tế chỉ đạo các cơ sở tăng cường tự kiểm tra, giám sát bảo đảm thực hiện đúng quy định.


Theo nhandan.vn

https://nhandan.vn/bo-y-te-chan-chinh-viec-dao-tao-can-bo-y-te-post800788.html

  • Từ khóa