Sơ kết hoạt động kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Thứ 5, 22.09.2022 | 08:41:27
672 lượt xem

Chiều 21/9, UBND tỉnh tổ chức họp sơ kết hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách TTHC, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Trong 9 tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai thực hiện các nội dung của công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 36 quyết định công bố danh mục 463 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 14/9/2022, toàn tỉnh có 1.803 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền, trong đó: cấp tỉnh có 1.433 TTHC, cấp huyện có 264 TTHC, cấp xã có 106 TTHC.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý của 13 ngành với tổng số 82 TTHC (vượt kế hoạch 4 TTHC), tổng số thời gian cắt giảm 606,5/1.547 ngày, đạt tỷ lệ 39,20%… Trong 9 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 573.347 hồ sơ TTHC, đã giải quyết 563.959 hồ sơ, đạt 98,36%, trong đó, có 563.125 hồ sơ trước và đúng hạn. Cổng Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) và Hệ thống Thông tin một cửa điện tử của tỉnh được triển khai đồng bộ, thống nhất đến 228 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, đến thời điểm hiện tại cung cấp 1.819 DVCTT, trong đó có 390 DVCTT mức độ 3; 1.046 DVCTT mức độ 4. Cổng DVCTT tỉnh đã được kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia để thực hiện việc liên thông, đồng bộ trạng thái tiếp nhận, xử lý hồ sơ TTHC và cung cấp DVCTT…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ một số nội dung như: tình hình cung cấp DVCTT; tình hình triển khai, kết quả thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai; thanh toán thuế, lệ phí trước bạ trong thực hiện TTHC về đất đai…

 Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị: Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục tăng cường, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, đề ra những biện pháp, giải pháp quyết liệt để cải thiện, nâng cao chất lượng công tác kiểm soát, cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tiếp tục thực hiện tốt việc công bố, công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát, xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, kịp thời phát hiện hạn chế và sớm có phương án khắc phục; đẩy mạnh cập nhật hồ sơ kết quả giải quyết TTHC trên môi trường mạng; kịp thời xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quá trình giải quyết TTHC; nâng cao chất lượng và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức thực làm công tác kiểm soát, cải cách TTHC.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao các sở, ngành có liên quan khẩn trương khắc phục lỗi đồng bộ xử lý hồ sơ từ Cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống thông tin điện tử của tỉnh; tổ chức tập huấn hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân để thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính; tuyên truyền tập huấn cho cá nhân, tổ chức và triển khai các giải pháp nhằm nâng cao số lượng thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.


HOÀNG HIẾU/baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/cai-cach-hanh-chinh/528482-so-ket-hoat-dong-kiem-soat-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong.html

  • Từ khóa