Lạng Sơn có thêm 15 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân ưu tú

Thứ 7, 24.09.2022 | 09:31:29
1,105 lượt xem

Tỉnh Lạng Sơn vừa có thêm 15 cá nhân được Chủ tịch nước phong tặng các danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân và Nghệ nhân ưu tú.


Nghệ nhân Nhân dân Tạ Bích Lộc, thành phố Lạng Sơn trong một tiết mục biểu diễn diễn xướng nghi lễ Chầu Văn

Trước đó, ngày 9/9/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 1020/QĐ-CTN và Quyết định số 1021/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Nghệ nhân Nhân dân cho 64 cá nhân và Nghệ nhân ưu tú cho 547 cá nhân đã có cống hiến xuất sắc trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trong đó, tỉnh Lạng Sơn có 2 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân và 13 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú.

 Trong đó 2 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân gồm: Nghệ nhân Nhân dân Tạ Bích Lộc, thành phố Lạng Sơn và Nghệ nhân Nhân dân Hà Thị Mai Ven, huyện Cao Lộc.


Nghệ nhân Nhân dân Hà Thị Mai Ven, huyện Cao Lộc (người ở giữa ảnh) truyền dạy dân ca cho các thành viên trong câu lạc bộ Điếp SLi then

13 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú gồm: bà Lèo Thị Tròn (huyện Hữu Lũng); bà Hoàng Thị Phun, ông Nông Văn Hiện, ông Hoàng Văn Cải (huyện Cao Lộc); bà Đoàn Bích Khê, bà Bế Thị Vẩn, bà Nông Thị Cúc, ông Nguyễn Văn Thọ, (huyện Tràng Định); ông Đặng Minh Tài (huyện Đình Lập); ông Lâm Văn Đầm (huyện Bình Gia); bà Đặng Thúy Nga, bà Thìn Thu Hương (thành phố Lạng Sơn); bà Nguyễn Thị Tích (huyện Văn Lãng).

Đến nay toàn tỉnh Lạng Sơn có 5 Nghệ nhân Nhân dân và 31 Nghệ nhân ưu tú.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/van-hoa/528960-lang-son-co-them-15-ca-nhan-duoc-phong-tang-danh-hieu-nghe-nhan-nhan-dan-nghe-nhan-uu-tu.html

  • Từ khóa