Bảo hiểm xã hội tỉnh và Công an tỉnh ký kết kế hoạch phối hợp phòng chống tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm

Thứ 6, 30.09.2022 | 08:45:14
720 lượt xem

Chiều 29/9, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh và Công an tỉnh tổ chức hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng chống tội phạm trong trong lĩnh vực BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh.


Lãnh đạo Công an tỉnh và BHXH tỉnh ký kết kế hoạch phối hợp

Trước đó, thực hiện kế hoạch phối hợp giai đoạn 2017-2022, mối quan hệ làm việc giữa hai ngành được duy trì thường xuyên với tinh thần trách nhiệm cao cùng hỗ trợ nhau trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của hai cơ quan theo đúng quy định của pháp luật. Thông qua việc phối hợp, phổ biến, tuyên truyền của hai ngành về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, các đơn vị sử dụng lao động đã ý thức tốt hơn trong việc thực hiện các quy định chính sách về bảo hiểm. Qua 5 năm (2017-2022) không xảy ra các vụ vi phạm, lạm dụng trục lợi quỹ BHXH, BHYT, BHTN.

Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phối hợp trong thời gian tới, hai đơn vị tiếp tục ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh. Theo đó, kế hoạch phối hợp gồm các nội dung: mục đích, nguyên tắc, hình thức, nội dung trách nhiệm phối hợp, tổ chức thực hiện.

Tại hội nghị, các đại biểu hai ngành đã phát biểu ý kiến, tập trung làm rõ một số kết quả, mối quan hệ phối hợp giữa BHXH và công an các huyện, thành phố; công tác phối hợp trong kiểm tra, thanh tra; công tác phối hợp trong xác thực dữ liệu của BHXH tỉnh với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư do Công an tỉnh quản lý theo quy định của pháp luật; một số đề xuất, kiến nghị để công tác phối hợp thực hiện hiệu quả hơn…

Trong chương trình, lãnh đạo Công an tỉnh và BHXH tỉnh đã ký kết kế hoạch phối hợp.


THANH HUYỀN/baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/bao-hiem-xa-hoi/530272-bao-hiem-xa-hoi-tinh-va-cong-an-tinh-ky-ket-ke-hoach-phoi-hop-phong-chong-toi-pham-trong-linh-vuc-bao-hiem.html

  • Từ khóa