Chú trọng tạo nguồn, kết nạp học viên vào Đảng

Thứ 2, 29.03.2021 | 15:29:14
931 lượt xem

Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, phát triển đảng viên mới, nhất là với học viên luôn được Trường Sĩ quan Chính trị coi trọng, thực hiện đồng bộ với nhiều khâu, nhiều bước, qua đó bổ sung đội ngũ đảng viên có chất lượng cho các tổ chức đảng.

Theo đó, Đảng ủy nhà trường quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phương châm, phương hướng kết nạp đảng viên, lấy chất lượng là chính, không chạy theo số lượng đơn thuần, bảo đảm công tâm, khách quan; gắn phát triển đảng với giáo dục truyền thống, thực hiện đầy đủ quy trình, các bước, từ xây dựng kế hoạch, giới thiệu tạo nguồn đến bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới.

Chú trọng tạo nguồn, kết nạp học viên vào Đảng
 Lễ kết nạp đảng viên mới dịp 3-2 tại Trường Sĩ quan Chính trị.

Lễ kết nạp đảng viên đều được các cấp ủy, chi bộ cơ sở tổ chức vào ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, quân đội và nhà trường. Thượng sĩ Hoàng Minh Huy, học viên Đại đội 6, Tiểu đoàn 2-đảng viên vừa được kết nạp, bộc bạch: “Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự của tôi và gia đình. Đây là cột mốc đáng nhớ trong quá trình nỗ lực phấn đấu và thôi thúc tôi tiếp tục tu dưỡng rèn luyện, không thỏa mãn, dừng lại”.

 Bằng nhiều nội dung, biện pháp đa dạng nên công tác phát triển đảng viên mới ở Trường Sĩ quan Chính trị đã thu được hiệu quả "kép": Vừa thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu giáo dục, đào tạo, vừa góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho quân nhân ở nhà trường, đẩy mạnh thi đua hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ cơ sở và xây dựng Đảng bộ nhà trường trong sạch, vững mạnh.


HÀ TIẾN DŨNG/QDND.VN

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chu-trong-tao-nguon-ket-nap-hoc-vien-vao-dang-655367


  • Từ khóa