Tổng kết công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Thứ 4, 31.03.2021 | 16:53:26
428 lượt xem

Sáng 31-3, Hội đồng giáo dục Quốc phòng an ninh (QPAN) TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giáo dục QPAN năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm qua, Hội đồng giáo dục QPAN thành phố đã tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho trên 126.000 đối tượng. Trong thực hiện, các cấp bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, thao trường bãi tập; đồng thời rà soát đối tượng tham gia các lớp bồi dưỡng theo quy định; xây dựng kế hoạch cụ thể; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hội thao, hội thi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức QPAN. Thông qua đó, đội ngũ cán bộ các cấp vận dụng tốt vào thực hiện nhiệm vụ hằng ngày; nâng cao chất lượng công tác; đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận lòng vững mạnh, xây dựng địa phương mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng.

Tổng kết công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích tốt.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận chỉ rõ những nội dung, nguyên nhân còn hạn chế, đồng thời đề ra các biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Trong đó coi trọng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; các đơn vị bám sát thực tiễn, nhiệm vụ, cập nhật kiến thức mới, đổi mới nội dung, hình thức; thường xuyên củng cố, kiện toàn hội đồng giáo dục QPAN các cấp, nâng cao trình độ đội ngũ báo cáo viên, giảng viên, giáo viên; tăng cường công tác quản lý nhà nước về thực hiện môn giáo dục QPAN tại các trường học…

Dịp này, Hội đồng giáo dục QPAN TP Hồ Chí Minh đã khen thưởng 15 cá nhân có thành tích tốt trong việc thực hiện nhiệm vụ.


NGUYỄN DUY HIỂN/QDND.VN

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tong-ket-cong-tac-giao-duc-quoc-phong-an-ninh-nam-2020-trien-khai-nhiem-vu-nam-2021-655592


  • Từ khóa