Trường Sĩ quan Chính trị: Đổi mới toàn diện, đồng bộ quy trình, chương trình, nội dung đào tạo

Chủ nhật, 17.09.2023 | 09:21:42
568 lượt xem

Quán triệt Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới, Đảng ủy Trường Sĩ quan Chính trị ban hành Nghị quyết số 563-NQ/ĐU nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Trường Sĩ quan Chính trị: Đổi mới toàn diện, đồng bộ quy trình, chương trình, nội dung đào tạo
Duyệt đội ngũ tại Lễ khai giảng năm học 2022-2023 của Trường Sĩ quan Chính trị. Ảnh: qdnd.vn 

Một trong những giải pháp được Đảng ủy nhà trường xác định là đổi mới toàn diện, đồng bộ quy trình, chương trình, nội dung đào tạo, hình thức, phương pháp dạy học và quản lý, đánh giá chất lượng đào tạo. Trước yêu cầu mới về xây dựng Quân đội, nhất là yêu cầu rút ngắn thời gian đào tạo sĩ quan chính trị cấp phân đội và giáo viên khoa học xã hội nhân văn từ 5 năm xuống 4 năm, Đảng ủy nhà trường xác định, đến hết năm 2025 có 100% chương trình đào tạo được xây dựng theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng và thường xuyên được rà soát, đánh giá cập nhật; đến hết năm 2030 có hơn 75% chương trình đào tạo trình độ đại học, hơn 50% chương trình đào tạo còn lại đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng.

Để đạt được mục tiêu đã xác định, nhà trường bám sát đề án đổi mới quy trình, chương trình đào tạo cán bộ các cấp trong Quân đội; tập trung xây dựng, chuẩn hóa chương trình theo mục tiêu mới, bảo đảm cơ bản, toàn diện, liên tục, kế thừa, tích hợp, sát thực tế, từng bước hiện đại; nâng cao năng lực hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị...

Trước mắt, tiến hành rà soát, xây dựng, điều chỉnh chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 4 năm, bảo đảm thiết thực, nhất quán với chương trình đào tạo và liên thông với chuẩn đầu vào trình độ đào tạo, đáp ứng yêu cầu sử dụng linh hoạt cán bộ khi ra trường. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong toàn quân tổ chức khảo sát, lấy ý kiến đánh giá chương trình đào tạo, chất lượng học viên tốt nghiệp, kịp thời bổ sung, điều chỉnh phù hợp.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/truong-si-quan-chinh-tri-doi-moi-toan-dien-dong-bo-quy-trinh-chuong-trinh-noi-dung-dao-tao-743043

  • Từ khóa