Thượng tướng Lê Huy Vịnh kiểm tra công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tại Quân chủng Hải quân

Thứ 3, 07.11.2023 | 14:31:54
488 lượt xem

Sáng 7-11, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban Thường trực chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tại Quân chủng Hải quân.

Tham gia đoàn công tác có các đại biểu đại diện các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh kiểm tra công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tại Quân chủng Hải quân
 Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu định hướng công tác kiểm tra cải cách hành chính và chuyển đổi số tại Quân chủng Hải quân.

Qua kiểm tra, một số kết quả nổi bật về cải cách hành chính và chuyển đổi số của Quân chủng Hải quân đã được đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng ghi nhận đó là: Đảng ủy, Chỉ huy Quân chủng Hải quân đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị các cấp trong Quân chủng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng về cải cách hành chính và chuyển đổi số; cụ thể hóa các nội dung cải cách hành chính, chuyển đổi số của Bộ Quốc phòng phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ trong thực tiễn; quá trình triển khai đồng bộ, hiệu quả, nhất là trong chuyển đổi số công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ và tự động hóa chỉ huy Hải quân; xác định cải cách hành chính, chuyển đổi số là một nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy Quân chủng; chỉ đạo Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn ra Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số, xây dựng cảng biển số. Đã kịp thời kiện toàn, đổi tên và ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số của Quân chủng; ban hành và triển khai thực hiện nghiêm nhiều kế hoạch.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh kiểm tra công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tại Quân chủng Hải quân

 Thượng tướng Lê Huy Vịnh kiểm tra việc chuyển đổi số tại Trung tâm dữ liệu điện tử của Quân chủng Hải quân.

Quân chủng Hải quân đã thực hiện công khai, đầy đủ, đúng quy định đối với 6 thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của Quân chủng tại các cơ quan tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính. Ban hành và triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Quân chủng giai đoạn 2022-2025; trong đó, đã rà soát, đề nghị Bộ Quốc phòng công bố 2 thủ tục hành chính nội bộ nhóm A; ban hành theo thẩm quyền 2 thủ tục hành chính nội bộ nhóm C, 11 thủ tục hành chính nội bộ nhóm D và triển khai cho các cơ quan, đơn vị liên quan trong Quân chủng rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa. Duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia tại 6 đầu mối cơ quan, đơn vị trong Quân chủng, với 72 quy trình đã được xây dựng, ban hành, tổ chức áp dụng. Triển khai phần mềm quản lý văn bản đến cấp trợ lý cơ quan Bộ tư lệnh và 18 đầu mối cơ quan, đơn vị trực thuộc; cập nhật phiên bản mới phần mềm hệ thông tin chỉ đạo, điều hành và cấp phát tài khoản sử dụng, cấp chứng thư số đến 22 đầu mối cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân chủng...

Thượng tướng Lê Huy Vịnh kiểm tra công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tại Quân chủng Hải quân
 Thượng tướng Lê Huy Vịnh nghe các thành viên đoàn công tác báo cáo kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số của Quân chủng Hải quân.

Sau khi nghe báo cáo kết quả kiểm tra của các thành viên trong đoàn công tác, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương, ghi nhận sự chuẩn bị nghiêm túc của Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân; biểu dương các thành viên đoàn kiểm tra với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương đã tiến hành kiểm tra theo đúng tiến độ đề ra.

Đồng ý với nội dung báo cáo và kết quả kiểm tra thực tế về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số của Quân chủng Hải quân, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu, Quân chủng tiếp tục lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Quân chủng, đặc biệt là người đứng đầu cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm; quan tâm, chú trọng hơn nữa đến công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số; phát huy nội lực, tập trung khắc phục những khó khăn, tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra. Đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính, chuyển đổi số theo hướng đổi mới về hình thức, nội dung tuyên truyền, phù hợp với từng đối tượng, sát với các chỉ tiêu, yêu cầu nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số được Bộ Quốc phòng giao và các chỉ tiêu, yêu cầu đã đặt ra trong các kế hoạch cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số của Quân chủng và các cơ quan, đơn vị. Duy trì hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số Quân chủng, tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính và chuyển đổi số đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc, nhất là các cơ quan, đơn vị bộ phận trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, nhằm kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập để khắc phục, giải quyết.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh kiểm tra công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tại Quân chủng Hải quân
 Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra cải cách hành chính và chuyển đổi số tại Quân chủng Hải quân.

Chỉ ra những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, Thượng tướng Lê Huy Vịnh cũng lưu ý, Quân chủng Hải quân tiếp tục nâng cao hiệu quả tham mưu, thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách hành chính, chuyển đổi số theo chức năng, nhiệm vụ của Quân chủng và các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Trong đó, tập trung rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và phạm vi trách nhiệm giúp Bộ Quốc phòng quản lý nhà nước đối với Quân chủng Hải quân; tham gia tích cực, có trách nhiệm vào công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng, cơ yếu thuộc phạm vi trách nhiệm được giao. Tiếp tục rà soát, ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng, bảo đảm yêu cầu xây dựng Quân chủng Hải quân tinh, gọn, mạnh.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuong-tuong-le-huy-vinh-kiem-tra-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-chuyen-doi-so-tai-quan-chung-hai-quan-750379

  • Từ khóa