Đẩy mạnh hội nhập quốc tế nâng cao tiềm lực công nghiệp quốc phòng

Thứ 4, 22.11.2023 | 14:19:00
724 lượt xem

Sáng 22-11, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP) tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 806-NQ/QUTW ngày 31-12-2013 của Quân ủy Trung ương về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 806-NQ/QUTW dự và phát biểu chỉ đạo.

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP chủ trì hội nghị. Cùng dự có Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục CNQP; đại biểu một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

Đẩy mạnh hội nhập quốc tế nâng cao tiềm lực công nghiệp quốc phòng
 Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 806-NQ/QUTW và các ý kiến tại hội nghị khẳng định: Đảng ủy Tổng cục CNQP đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động hội nhập, thực hiện hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng có chiều sâu với nhiều đổi mới sáng tạo; các hoạt động đối ngoại quốc phòng trong lĩnh vực CNQP cả song phương và đa phương đi vào thực chất, hiệu quả.

Cùng với việc phát huy nội lực, bảo đảm tính tự chủ của CNQP trong sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật, đã tăng cường mở rộng nội dung, hình thức hợp tác với các nước về lĩnh vực CNQP, mang lại hiệu quả thiết thực cho xây dựng và phát triển CNQP, như: Nghiên cứu xây dựng văn bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác về CNQP, chuyển giao công nghệ, sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang thiết bị, sản phẩm công nghệ phục vụ quốc phòng - an ninh, đào tạo nhân lực, trao đổi kinh nghiệm tổ chức quản lý nhà nước và luật pháp về CNQP.

Thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư, tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện đại của nước ngoài, làm chủ công nghệ sản xuất các loại vũ khí trang bị kỹ thuật trang bị cho Quân đội. Hoạt động xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường xuất nhập khẩu sản phẩm đã được quan tâm và đạt kết quả nhất định, nhất là đóng tàu xuất khẩu. Tham gia triển lãm vũ khí, trang bị do CNQP nghiên cứu, sản xuất tại các triển lãm quốc phòng quốc tế tổ chức tại Việt Nam và các nước, qua đó, thúc đẩy thương mại, mở rộng cơ hội hợp tác với các nước phát triển trong xây dựng nền CNQP lưỡng dụng, hiện đại. 

Đẩy mạnh hội nhập quốc tế nâng cao tiềm lực công nghiệp quốc phòng
 Quang cảnh hội nghị.
Đẩy mạnh hội nhập quốc tế nâng cao tiềm lực công nghiệp quốc phòng
 Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng chủ trì hội nghị.
Đẩy mạnh hội nhập quốc tế nâng cao tiềm lực công nghiệp quốc phòng
 Thiếu tướng Lương Thanh Chương, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 806-NQ/QUTW.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn nhấn mạnh, Đảng ủy Tổng cục CNQP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Tổng cục tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc và triển khai thực hiện hiệu quả các đột phá, nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết số 806-NQ/QUTW. Thực hiện tốt chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng triển khai đồng bộ chiến lược hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng; xây dựng các văn bản thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực CNQP và tích cực trong việc tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách của Bộ Quốc phòng về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Tổng cục CNQP đã đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc lựa chọn các trang thiết bị mới, dây chuyền công nghệ hiện đại; từng bước nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế thử, đưa nhiều sản phẩm quốc phòng vào trang bị phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị.

Thời gian tới, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đề nghị Đảng ủy Tổng cục CNQP tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định về hợp tác quốc tế và đối ngoại quốc phòng của Tổng cục. Tập trung làm tốt công tác nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình; triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa hợp tác CNQP…


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/day-manh-hoi-nhap-quoc-te-nang-cao-tiem-luc-cong-nghiep-quoc-phong-752476

  • Từ khóa