Những người lính thợ đam mê ở Xí nghiệp Liên Hợp Z751

Chủ nhật, 26.11.2023 | 14:42:38
615 lượt xem

Nhiệm vụ sửa chữa vũ khí trang bị và sản xuất vật tư kỹ thuật quân sự luôn khó khăn, vất vả, độc hại. Thế nhưng bằng lòng yêu nghề, trách nhiệm, kiến thức, kinh nghiệm, thời gian qua, những người lính thợ Xí nghiệp Liên hợp Z751 (Tổng cục Kỹ thuật) đã nêu cao tinh thần tự lực tự cường, tích cực chủ động sửa chữa, cải tiến vũ khí trang bị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị toàn quân khu vực phía Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động sửa chữa, cải tiến vũ khí trang bị kỹ thuật quân sự của những người lính thợ Xí nghiệp Liên hợp Z751 (Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng).

Những người lính thợ đam mê ở Xí nghiệp Liên Hợp Z751
Sửa chữa súng tiểu liên AK. 


Những người lính thợ đam mê ở Xí nghiệp Liên Hợp Z751
Sản xuất phụ tùng thay thế của súng tiểu liên AK trong sửa chữa. 


Những người lính thợ đam mê ở Xí nghiệp Liên Hợp Z751
Bảo dưỡng, sửa chữa cải tiến các loại pháo. 


Những người lính thợ đam mê ở Xí nghiệp Liên Hợp Z751
Trao đổi kinh nghiệm trong dây chuyền sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật tại Xí nghiệp Liên hợp Z751. 

 

Những người lính thợ đam mê ở Xí nghiệp Liên Hợp Z751
Sửa chữa, cải tiến các phương tiện vận tải cũ, xuống cấp. 
Những người lính thợ đam mê ở Xí nghiệp Liên Hợp Z751
Thường xuyên giáo dục truyền thống, kinh nghiệm sửa chữa, cải tiến vũ khí trang bị cho cán bộ, nhân viên và người lao động. 


Những người lính thợ đam mê ở Xí nghiệp Liên Hợp Z751
Quan tâm chăm lo tổ chức các hoạt động thể thao trong giờ nghỉ, ngày nghỉ rèn luyện sức khỏe, thư giãn cho cán bộ, nhân viên và người lao động. 


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/nhung-nguoi-linh-tho-dam-me-o-xi-nghiep-lien-hop-z751-753068

  • Từ khóa