Tuyên truyền kịp thời, quản lý chắc, bảo đảm công bằng

Thứ 4, 05.02.2020 | 08:23:45
445 lượt xem

Để công tác tuyển quân năm 2020 đạt chất lượng cao, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, động viên kịp thời gắn với quản lý tốt nguồn từ cơ sở và bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai, đúng luật, giảm tỷ lệ dự phòng...

Những ngày sau Tết Canh Tý 2020, mặc dù bận nhiều công việc nhưng đồng chí Trà Phước Vi, Chủ tịch UBND xã Bắc Ruộng (Tánh Linh, Bình Thuận), vẫn tranh thủ đến thăm, động viên, tặng quà thanh niên chuẩn bị nhập ngũ năm 2020. Anh Nguyễn Bá Chiến, ngụ xã Bắc Ruộng, bày tỏ: “Được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, động viên, tặng quà, chúng tôi rất phấn khởi. Chúng tôi sẽ gìn giữ sức khỏe, bảo đảm an toàn mọi hoạt động, tự hào tiếp bước truyền thống cha anh lên đường bảo vệ Tổ quốc”.

Theo đồng chí Trà Phước Vi, việc tới thăm, động viên là một trong những biện pháp để hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) xã theo dõi, nắm tư tưởng, kịp thời tuyên truyền, động viên, quản lý chắc nguồn tại cơ sở. Hiện nay, 15 thanh niên xã Bắc Ruộng trúng tuyển đều xác định tốt nhiệm vụ, bảo đảm sức khỏe, sẵn sàng nhập ngũ.

Tuyên truyền kịp thời, quản lý chắc, bảo đảm công bằng
Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Bình Thuận kiểm tra công tác tuyển quân tại huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

Không chỉ xã Bắc Ruộng mà hầu hết các xã, thị trấn thuộc huyện Tánh Linh đều làm tốt công tác quản lý, động viên như vậy. Thực hiện tốt biện pháp này, hai năm qua, Hội đồng NVQS huyện Tánh Linh được Quân khu 7 khen thưởng về công tác tuyển quân. Kinh nghiệm của huyện Tánh Linh được tỉnh Bình Thuận triển khai nhân rộng. Các địa phương tập trung tuyên truyền Luật NVQS gắn với phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh, pháp luật. Các xã, thị trấn đều thành lập tổ tuyên truyền. Các tổ tuyên truyền trực tiếp đến từng gia đình có thanh niên chuẩn bị nhập ngũ để phổ biến.

Nội dung tuyên truyền được Bộ CHQS tỉnh xây dựng đề cương cụ thể, ngắn gọn, đi sâu vào quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; các trường hợp tạm miễn, tạm hoãn, các hình thức xử phạt vi phạm; truyền thống, nhiệm vụ quân đội, đơn vị... Cơ quan quân sự các cấp phối hợp cùng các ban, ngành lồng ghép thông qua nhiều hoạt động: Hội trại; thi tìm hiểu; giao lưu thanh niên chuẩn bị nhập ngũ với cựu chiến binh, quân nhân đã hoàn thành NVQS và các phiên tòa giả định... Địa phương cũng phát huy hệ thống truyền thanh nội bộ, thông tin đại chúng, mạng xã hội. Nhờ đó, 100% thanh niên của tỉnh đều sẵn sàng nhập ngũ.

Công tác quản lý nguồn được các địa phương thực hiện chặt chẽ từ khâu rà soát, đăng ký, quản lý thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, tổ chức điều khám sức khỏe, xét duyệt, quản lý, giáo dục thanh niên đến khi giao quân và trong quá trình tại ngũ. Cơ quan quân sự phường, xã, thị trấn phối hợp cùng các ban, ngành, thôn, xóm, tổ chức rà soát, quản lý chặt chẽ trên hồ sơ gắn với thực tế. UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, ra chỉ thị, quyết định chỉ tiêu cụ thể cho các phường, xã, thị trấn. Các cơ sở y tế đều đầu tư trang thiết bị hiện đại trong khám sức khỏe.

Theo đồng chí Lê Quang Hải, Chủ tịch UBND xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh, nội dung quản lý nguồn, UBND xã yêu cầu cơ quan quân sự, công an, tư pháp, y tế phối hợp quản lý tốt số lượng, chất lượng, đi sâu vào độ tuổi, tư tưởng, sức khỏe, văn hóa, lý lịch, nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật... Những thanh niên làm ăn xa, địa phương phối hợp cùng các ban, ngành, gia đình thông tin sớm cho thanh niên. Những trường hợp vi phạm, địa phương xử lý kiên quyết theo quy định pháp luật.

Tỉnh Bình Thuận xác định công tác tuyển quân là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương. Kết quả hoàn thành công tác tuyển quân là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng. Cấp ủy, chính quyền các cấp chủ động kiện toàn hội đồng NVQS, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Hội đồng NVQS tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các địa phương thực hiện công bằng, dân chủ, công khai, đúng luật chặt chẽ từ cơ sở và trong từng bước, quy trình, bảo đảm tuyển người nào, chắc người đó; quan tâm tuyển chọn thanh niên sức khỏe loại I, II; thanh niên trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp, THPT và đảng viên. Thanh niên trúng tuyển và không trúng tuyển đều công khai cụ thể tại các địa phương. Các chế độ, chính sách, quyền lợi được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm. Trước Tết Canh Tý 2020, Hội đồng NVQS tỉnh, cấp ủy địa phương tăng cường kiểm tra tại cơ sở. Nội dung kiểm tra đi sâu vào số lượng, chất lượng, bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai, đúng luật, kịp thời khắc phục ngay hạn chế.

Thực hiện đồng bộ các biện pháp, năm 2020, tỉnh Bình Thuận có hơn 1.300 thanh niên nhập ngũ, trong đó sức khỏe loại I, II chiếm hơn 50%; trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp đạt gần 12%; đảng viên kết nạp từ 6 tháng trở lên chiếm 2,9%… 100% thanh niên sẵn sàng nhận ngũ, giảm tỷ lệ dự phòng đến mức thấp nhất.


Bài và ảnh: DUY THỈNH - DUY HIỂN/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tuyen-truyen-kip-thoi-quan-ly-chac-bao-dam-cong-bang-609211


  • Từ khóa