Trường Sĩ quan Chính trị khai giảng đào tạo trung cấp lý luận chính trị khóa 1, năm 2024

Thứ 6, 23.02.2024 | 14:15:59
545 lượt xem

Sáng 23-2, tại Hà Nội, Trường Sĩ quan Chính trị tổ chức Lễ khai giảng đào tạo trung cấp lý luận chính trị khóa 1, năm 2024. Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Hùng Oanh, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị dự và chủ trì buổi lễ.

Trong thời gian 6 tháng, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lý luận về xây dựng Đảng và các kỹ năng tiến hành hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị… cùng một số kiến thức cần thiết khác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thực tiễn.

Quang cảnh lễ khai giảng. 

Phát biểu khai giảng lớp học, Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Hùng Oanh nhấn mạnh, khóa học giúp các học viên tập trung nâng cao trình độ kiến thức, năng lực tư duy, kỹ năng công tác theo chức trách nhiệm vụ được giao. Quá trình học tập cần thực hiện tốt phương châm lý luận gắn liền với thực tiễn, học đi đôi với hành; kết hợp chặt chẽ giữa nâng cao kiến thức lý luận, bản lĩnh chính trị với trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng và trình độ chuyên môn.

Để khóa học thành công tốt đẹp, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, mỗi học viên cần chấp hành nghiêm quy chế giáo dục, đào tạo, nỗ lực hoàn thành tốt mục tiêu, chương trình, kế hoạch, nội dung của khóa học; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, tích cực, chủ động học tập, nghiên cứu, xây dựng cho mình phương pháp học tập khoa học.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/truong-si-quan-chinh-tri-khai-giang-dao-tao-trung-cap-ly-luan-chinh-tri-khoa-1-nam-2024-766034

  • Từ khóa