Đảng bộ Đài PT&TH Lạng Sơn: Tổng kết công tác Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thứ 4, 29.12.2021 | 00:00:00
6,491 lượt xem

LSTV - Ngày 27/12/2021, Đảng uỷ Đài PT&TH Lạng Sơn tổ chức tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Trong năm 2021, Đảng bộ Đài PTTH Lạng Sơn luôn quan tâm quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng trong cơ quan báo chí. Các chương trình, kế hoạch công tác của Đài đều thực hiện đúng tiến độ và hoàn thành yêu cầu đề ra. 

Đ/c Nguyễn Đông Bắc, Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối CCQ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Đài PT&TH Lạng Sơn trao Giấy khen cho Chi bộ 4

Trong năm 2021, đã tổ chức kết nạp được 7 quần chúng ưu tú vào Đảng; tổ chức được 6 kỳ sinh hoạt chuyên đề. Kết quả đánh giá, xếp loại cuối năm có 1 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 3 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 14 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các tổ chức CĐCS, Chi hội CCB, Chi Đoàn thanh niên đều được cấp trên đánh giá là Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đài PT&TH Lạng Sơn đã sản xuất và phát sóng khoảng 17.400 tin, bài. Đã có 14 tập thể và cá nhân được UBND tỉnh, các ngành tặng Bằng khen. 

Đ/c Vũ Thành Sơn, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Đài PT&TH Lạng Sơn trao Giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đ/c Hoàng Thị Tươi, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Đài PT&TH Lạng Sơn trao Giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tại Hội nghị, Đảng uỷ Đài biểu dương, tặng Giấy khen cho 01 Chi bộ, 14 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021./.


Vy Văn Hiệp - Đài PTTH Lạng Sơn

  • Từ khóa