THÔNG BÁO: Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển; thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển viên chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn năm 2022

Thứ 2, 18.07.2022 | 14:20:01
4,745 lượt xem  • Từ khóa