Đài PTTH Tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Thứ 2, 10.04.2023 | 14:33:00
4,476 lượt xem

LSTV - Thực hiện Công văn số 1002/VP-NC ngày 10/3/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về CBCCVC; Kế hoạch số 602/KH-STTTT ngày 24/3/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về nâng cấp hệ thống phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tỉnh Lạng Sơn. Ngày 07 tháng 04 năm 2023 Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên

Tại Hội nghị các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động  của đơn vị đã được nghe cán bộ Viễn thông Lạng Sơn giới thiệu về các chức năng, tính năng mới nâng cấp, bổ sung của phần mềm Quản lý hồ sơ CBCCVC tỉnh Lạng Sơn; Cách truy cập, bổ sung, chuẩn hoá thông tin hồ sơ cá nhân trên phần mềm, đảm bảo đáp ứng đủ 109 trường thông tin theo quy định. Hướng dẫn nghiệp vụ về tra cứu, báo cáo thống kê, khai thác thông tin, dữ liệu trên phần mềm phục vụ công tác tổ chức cán bộ.

Cán bộ viên chức và người lao động  Đài Phát thanh & Truyền hình tham gia Hội nghị tập huấn

Thông qua Hội nghị tập huấn nhằm quán triệt CBCCVC khai báo, cập nhật đầy đủ các trường thông tin trên phần mềm theo yêu cầu tại “Mẫu Sơ yếu lý lịch hợp nhất.  Đảm bảo đáp ứng yêu cầu kết nối liên thông, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về CBCCVC do Bộ Nội vụ quản lý./.


Đoàn Thị Biền – Đài PTTH

  • Từ khóa