THÔNG BÁO: Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển; thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển viên chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn năm 2023

Thứ 2, 18.09.2023 | 00:00:00
3,928 lượt xem

  • Từ khóa