Xây dựng lộ trình cải cách chính sách tiền lương từ 2024

Thứ 7, 28.01.2023 | 15:17:16
801 lượt xem

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nói về 3 đột phá trong năm 2023 và yêu cầu xây dựng lộ trình cho cải cách chính sách tiền lương từ năm 2024 trở đi.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, trong năm 2023 khối lượng công việc và nhiệm vụ của Bộ, ngành Nội vụ được giao là lớn và nặng nề. Vì vậy, toàn thể lãnh đạo Bộ Nội vụ, lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ ngoài các nhiệm vụ được giao thường xuyên với yêu cầu đạt hiệu quả cao nhất, cần tập trung vào 3 đột phá: Tập trung hoàn thiện thể chế; sắp xếp tổ chức bộ máy, nhất là các đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Đồng thời, 4 trọng tâm gồm: Công vụ, công chức; cải cách hành chính; thanh tra, pháp chế; thực hiện cho bằng được hiệu quả Chuyển đổi số của Bộ Nội vụ để đem lại thành công chung cho Bộ, ngành Nội vụ.

Xây dựng lộ trình cải cách chính sách tiền lương từ 2024 - 1

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà (Ảnh: M.Quân).

Bà Phạm Thị Thanh Trà cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ mà Bộ Nội vụ cần chú ý, tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện sớm, hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng được giao.

Trong đó, công việc ưu tiên hàng đầu là trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết chuyên đề về vấn đề này; báo cáo Chính phủ ban hành nghị quyết để triển khai thực hiện.

Bộ Nội vụ phải khẩn trương trình Chính phủ sửa đổi một cách toàn diện, thay thế Nghị định số 34/2019 quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Khẩn trương ban hành bộ cơ chế, chính sách cho việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dôi dư khi thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính nhằm khuyến khích, thúc đẩy phát triển chuyển đổi số theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số quốc gia.

Tập trung thúc đẩy cải cách hành chính, sớm công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước vào cuối quý I/2023.

Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương sớm hoàn thành việc xác định vị trí việc làm và mô tả khung năng lực vị trí việc làm. 

Đặc biệt phải xây dựng lộ trình cho cải cách chính sách tiền lương từ năm 2024 trở đi.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà mong muốn, trong năm 2023, với nhiệm vụ, trọng trách được giao trước Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Nội vụ sẽ đạt nhiều thành công và đem đến vinh dự mới, thắng lợi mới, dấu ấn ý nghĩa.


Theo dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/xa-hoi/xay-dung-lo-trinh-cai-cach-chinh-sach-tien-luong-tu-2024-20230128094854261.htm

  • Từ khóa