Hệ thống cơ sở dữ liệu cung cấp thông tin đối tượng có tiền án, tiền sự: Góp phần thiết thực trong công tác phòng, chống tội phạm

Thứ 7, 13.04.2024 | 08:57:13
447 lượt xem

Nếu như trước đây, việc tra cứu thông tin về đối tượng có tiền án, tiền sự trên địa bàn tỉnh mất vài ngày thì hiện nay, thông qua phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu cung cấp thông tin đối tượng có tiền án, tiền sự trên địa bàn tỉnh, công tác này được rút ngắn chỉ còn vài phút. Điều này góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh. Đây là kết quả của nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cung cấp thông tin đối tượng có tiền

Nhóm thực hiện nhiệm vụ báo cáo kết quả trước Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Trước đây, theo quy trình, thủ tục, khi cần tra cứu đối tượng cụ thể, các đơn vị phải gửi yêu cầu về công an cấp tỉnh, cấp bộ mất nhiều thời gian do công tác quản lý thông tin chưa tập trung, thống nhất, phương pháp lưu trữ thủ công, thiếu tính hệ thống. Điều này gây không ít khó khăn, thậm chí mất thời cơ trong xác minh, rà soát, đánh giá, quản lý các đối tượng có tiền án, tiền sự phục vụ phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh xử lý tội phạm. Trước thực tế đó, nhận thấy công tác tra cứu, nắm bắt thông tin về các đối tượng có tiền án, tiền sự là hết sức cần thiết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh đăng ký với UBND tỉnh và triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh: “Nghiên cứu, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cung cấp thông tin đối tượng có tiền án, tiền sự trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn phục vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm”. Đề tài được triển khai từ tháng 7/2022 đến tháng 12/2023.

Thượng tá Hoàng Gia Định cho biết: Để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cung cấp thông tin đối tượng có tiền án, tiền sự trên địa bàn tỉnh, nhóm đã nghiên cứu xác định các trường dữ liệu cần đưa vào hệ thống, thiết kế bảng dữ liệu; xây dựng cơ sở dữ liệu; xây dựng các mô đun, giao diện, viết tài liệu hướng dẫn, quản trị phần mềm, cơ sở dữ liệu... Chỉ trong vòng 4 tháng, chúng tôi đã hoàn thành xây dựng phần mềm ứng dụng.

Khó khăn nhất khi thực hiện nhiệm vụ là công tác thu thập, phân loại thông tin về các vụ vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Thời điểm nhóm thực hiện nhiệm vụ khoa học lấy dữ liệu là từ những năm 1990, vì vậy, dữ liệu là vô cùng lớn. Để thu thập được đầy đủ thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với các đơn vị như: Phòng Tham mưu, Phòng Hồ sơ, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Văn phòng Công an tỉnh và công an các huyện, thành phố huy động tối đa lực lượng, phương tiện làm việc ngoài giờ hành chính và cả thứ 7, Chủ nhật để triển khai thu thập, phân loại, nhập dữ liệu đầu vào của các đối tượng có tiền án, tiền sự trên địa bàn tỉnh lên hệ thống. Sau gần 1 năm (từ tháng 7/2022 đến tháng 6/2023) công tác thu thập, phân loại thông tin của các đối tượng có tiền án, tiền sự đã hoàn thành, vượt chỉ tiêu đăng ký thực hiện 38,6%.

Sau khi hoàn thành phần mềm, nhóm thực hiện nhiệm vụ khoa học đã tiến hành thí điểm cài đặt ứng dụng cho các phòng liên quan và công an các huyện, thành phố. Cùng đó tổ chức tập huấn, hướng dẫn tra cứu, sử dụng cho cán bộ, chiến sỹ các phòng, công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Theo đó, chỉ cần được cấp tài khoản là lực lượng công an từ tỉnh đến xã có thể dễ dàng tra cứu thông tin về các đối tượng có tiền án, tiền sự trên địa bàn tỉnh. Hệ thống cơ sở dữ liệu cung cấp thông tin đối tượng có tiền án, tiền sự có hơn 100 trường thông tin gồm: thông tin chung; thông tin hồ sơ; thông tin tội danh; thông tin truy nã, đình nã; thông tin tờ khai chứng minh nhân dân... Đặc biệt, phần mềm còn cho phép phát triển thêm các trường thông tin phục vụ yêu cầu công tác trong tương lai như: mống mắt, mạng xã hội… của đối tượng; tích hợp dữ liệu sổ tay truy nã điện tử, dữ liệu quản lý người nghiện ma túy và cho phép kết nối với các hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác.

Trung tá Đàm Trung Kiên, Phó Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an thành phố Lạng Sơn cho biết: Tôi đã được tra cứu thông tin trên phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu cung cấp thông tin đối tượng có tiền án, tiền sự trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tôi thấy phần mềm có giao diện rất thân thiện với người dùng, dễ sử dụng, cho kết quả nhanh chóng, chính xác. Thông qua phần mềm này tôi đã tra cứu được nhiều thông tin hữu ích phục vụ nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị.

Hiện phần mềm đang tiếp tục được triển khai thí điểm tại công an các cấp trên địa bàn tỉnh. Cùng đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang tiến hành tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng phần mềm. Sản phẩm và kết quả của nhiệm vụ khoa học bước đầu tạo cơ sở và căn cứ để đề xuất hoàn thiện các chủ trương, giải pháp, cơ sở pháp lý trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong giai đoạn hiện nay.

Với những hiệu quả mà phần mềm mang lại, trong tháng 12/2023, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã thống nhất nghiệm thu và xếp loại xuất sắc đối với nhiệm vụ “Nghiên cứu, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cung cấp thông tin đối tượng có tiền án, tiền sự trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn phục vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm”.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/he-thong-co-so-du-lieu-cung-cap-thong-tin-doi-tuong-co-tien-an-tien-su-gop-phan-thiet-thuc-trong-con-5005330.html

  • Từ khóa