Tăng cường trang bị kỹ năng và cơ hội để thanh niên lập nghiệp

Thứ 3, 09.07.2024 | 08:35:01
331 lượt xem

Đẩy mạnh hình thức vừa làm, vừa học cho lao động nông thôn là một trong những nội dung được Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp kêu gọi các bên thực hiện nhân Ngày Kỹ năng thanh niên thế giới 2024.

Chủ đề của Ngày Kỹ năng Thanh niên Thế giới năm 2024 là "Kỹ năng thanh niên vì hòa bình và phát triển" (Youth Skills for Peace and Development).

Thông điệp của chủ đề năm nay hướng đến việc trang bị cho thanh niên những kỹ năng và cơ hội để giúp thanh niên chủ động gia nhập thị trường lao động, lập nghiệp và phát triển sự nghiệp, đóng góp vào sự thịnh vượng chung.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp kêu gọi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quan tâm tổ chức các nội dung thiết thực hưởng ứng sự kiện đặc biệt này.

Một trong những nội dung được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp nhấn mạnh là việc đổi mới phương thức, chương trình đào tạo kỹ năng nghề.

Tăng cường trang bị kỹ năng và cơ hội để thanh niên lập nghiệp - 1

Sinh viên ngành công nghệ hàn Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội trong giờ thực hành (Ảnh: Quang Trường).

Theo đó, việc đào tạo cần gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và thị trường lao động. Đồng thời, các phương thức đào tạo cần đổi mới theo mô hình giáo dục mở, đa dạng, linh hoạt gắn với khung trình độ quốc gia và thị trường lao động.

Bên cạnh đó, việc phát triển phẩm chất, hình thành các kỹ năng cốt lõi, kỹ năng mềm, kỹ năng số, trình độ ngoại ngữ cho người học cần được ưu tiên.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp khuyến khích các cơ sở giáo dục đẩy mạnh hình thức vừa làm, vừa học, đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn giúp người lao động, đặc biệt là lao động nông thôn, người lao động yếu thế nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Các cơ sở giáo dục cũng cần xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phát triển kỹ năng nghề cho lao động trẻ theo nhu cầu doanh nghiệp.

Nhà trường có thể phối hợp với doanh nghiệp thực hiện công nhận, tuyển dụng, sử dụng, trả tiền công, tiền lương cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp dựa vào kỹ năng và năng lực hành nghề.

Một trong những công tác cần chú trọng đẩy mạnh để chương trình phát triển kỹ năng nghề tiếp cận các chuẩn mực quốc tế là tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.

Thông qua đó, chất lượng nguồn nhân lực được nâng cao cũng như tăng khả năng dịch chuyển của nguồn nhân lực thanh niên trên thị trường lao động trong nước và quốc tế trong quá trình hội nhập.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cũng đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề trên toàn quốc triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về giá trị của giáo dục nghề nghiệp, phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên trong việc thúc đẩy sự sáng tạo, gắn với thực hiện công bằng và tiến bộ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.


Theo dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/giao-duc/tang-cuong-trang-bi-ky-nang-va-co-hoi-de-thanh-nien-lap-nghiep-20240708234651661.htm

  • Từ khóa