Công chức thiếu động lực và tâm huyết vì lương thấp

Thứ 3, 03.10.2023 | 09:24:19
572 lượt xem

"Tiền lương và thu nhập của cán bộ, công chức còn thấp, chưa thực sự tạo động lực, khuyến khích cán bộ tâm huyết cống hiến trong quá trình thực thi công vụ", theo đánh giá của Chính phủ.

Nội dung này được đề cập trong báo cáo gửi các đại biểu Quốc hội về công tác quản lý cán bộ, công chức, do Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ ký.

Báo cáo của Chính phủ nêu thông tin các bộ ngành, địa phương đã tuyển dụng hơn 18.800 công chức trong giai đoạn 2020-2022. Riêng 6 tháng đầu năm 2023, các địa phương đã tuyển dụng 2.242 công chức để kịp thời bổ sung số công chức nghỉ hưu, nghỉ việc, thôi việc.

Ngoài ra, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết đến nay đã tuyển dụng được 334 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Công chức thiếu động lực và tâm huyết vì lương thấp - 1

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà (Ảnh: Phạm Thắng).

Về kết quả đánh giá công chức trong năm 2022, theo báo cáo của Chính phủ, có gần 18% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hơn 65% hoàn thành tốt nhiệm vụ; hơn 11% hoàn thành nhiệm vụ; gần 6% không hoàn thành nhiệm vụ. Tỷ lệ này tính trên tổng số gần 254.800 công chức.

Bên cạnh đó, việc xử lý công chức vi phạm cũng được tiến hành đồng bộ với kết quả xử lý hơn 12.600 công chức trong năm 2021 (chiếm tỷ lệ hơn 5% trên tổng số 247.722 công chức). Năm 2022, số công chức bị xử lý vi phạm là 10.442 người (chiếm hơn 4%).

Đưa ra đánh giá chung, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết công tác quản lý cán bộ, công chức đã có nhiều đổi mới, song vẫn còn hạn chế như chưa có nhiều chính sách thu hút, trọng dụng người tài; việc đổi mới cơ chế quản lý công chức theo vị trí việc làm còn chậm.

Ngoài ra, vẫn còn tình trạng bổ nhiệm cán bộ khi chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

Đáng chú ý, theo Bộ trưởng Nội vụ, việc đánh giá cán bộ, công chức một số cơ quan, đơn vị còn chưa phản ánh đúng thực chất, chưa tạo động lực để phát huy hết năng lực của cán bộ, công chức.

Chính phủ cũng nhận định trật tự, kỷ cương hành chính chưa nghiêm, vẫn còn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sách nhiễu, gây phiền hà khi giải quyết công việc liên quan đến người dân, tổ chức.

Trong số các nguyên nhân chủ quan, Bộ trưởng Nội vụ cho rằng tiền lương và thu nhập của cán bộ, công chức còn thấp, chưa thực sự tạo động lực, khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức tâm huyết, toàn tâm, toàn ý, cống hiến trong quá trình thực thi công vụ.

Trong khi đó, nhận thức, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức trong thực thi công vụ còn hạn chế; năng lực, phẩm chất, uy tín của một số cán bộ, công chức, trong đó có cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thời gian tới, Chính phủ cho biết sẽ tiếp tục rà soát để trình cấp có thẩm quyền hoàn thiện các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công vụ và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức.

Chính phủ cũng sẽ đẩy mạnh phân cấp về quản lý cán bộ, công chức gắn với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm nhằm phát huy vai trò người đứng đầu; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ quyền lực và xử lý nghiêm minh, kịp thời những sai phạm.


Theo dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/xa-hoi/cong-chuc-thieu-dong-luc-va-tam-huyet-vi-luong-thap-20231003080503983.htm

  • Từ khóa