Thứ 5, 01/06/2023, 21:55[GMT+7]

Trả lời bạn xem truyền hình

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 17/11/2020

3 năm trước
1,009 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 20/10/2020

3 năm trước
683 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 13/10/2020

3 năm trước
934 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 06/10/2020

3 năm trước
1,322 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 29/9/2020

3 năm trước
1,378 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 22/9/2020

3 năm trước
636 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 15/9/2020

3 năm trước
1,243 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 8/9/2020

3 năm trước
617 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 01/9/2020

3 năm trước
568 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 25/8/2020

3 năm trước
1,116 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 18/8/2020

3 năm trước
1,214 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 11/8/2020

3 năm trước
737 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 4/8/2020

3 năm trước
1,186 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 28/7/2020

3 năm trước
646 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 21/7/2020

3 năm trước
668 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 14/6/2020

3 năm trước
1,125 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 7/7/2020

Câu 1. Ông Trần Minh Nghĩa, trú tại xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn hỏi: Tôi và bạn gái cùng có hộ khẩu tại một xã. Gần đến ngày chúng tôi đi làm thủ tục...
3 năm trước
1,057 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 30/6/2020

Câu 1. Ông Hoàng Văn Quyết trú tại xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định hỏi: Trình tự, thủ tục trả lại tang vật, phương tiện bị tạm giữ? Thời hạn tạm giữ tang...
3 năm trước
897 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 23/6/2020

Câu 1. Ông Triệu Văn Quang trú tại xã Yên Phúc, huyện Văn Quan hỏi: Tôi muốn được trợ giúp pháp lý miễn phí, vậy điều kiện để được trợ giúp pháp lý là gì...
3 năm trước
830 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 16/6/2020

3 năm trước
660 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 9/6/2020

3 năm trước
724 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 2/6/2020

Câu 1. Ông Lý Văn Hồng, trú tại xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập hỏi: Luật Dân quân tự vệ quy định như thế nào về việc đăng ký công dân thực hiện nghĩa vụ tham...
3 năm trước
659 lượt xem